Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Järvenpään kaupungilla on tietosuojavastaava, joka:

  • seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa
  • antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
  • tuo esiin havaitsemiaan puutteita
  • on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
  • on yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä kansallisen tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa

Ota yhteys

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kaikissa sinussa askarruttavissa tietosuoja-asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa tulee ottaa yhteyttä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tietosuojavastaavaan.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Jaa juttu: