Asemakaavoitus

Asemakaava ohjaa alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan sekä nykyisen rakennuskannan käytön edistämisen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain säätelemä vuorovaikutteinen prosessi, joka etenee vaihe vaiheelta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy merkittävät asemakaavat. Muut kuin ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunkikehityslautakunta.

Järvenpään asemakaavoituksesta vastaa kaupunkikehityksen kaavoitus ja liikenne -yksikkö.

Tietoa kaavoitustilanteesta ja vireillä olevista kaavahankkeista saa Seutulantalon palvelupisteestä sekä kaavoituksen henkilökunnalta.

Jaa juttu: