Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella ja maapolitiikalla ohjataan Järvenpään kaupungin maankäyttöä. Tavoitteena on luoda taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää yhdyskuntarakennetta sekä laadullisesti korkeatasoista kaupunkiympäristöä.

Kaavoituksella varmistetaan se, miten eri toiminnot, kuten asuminen, toimitilat ja palvelut sijoitetaan ja kuinka liikenne järjestetään kaupungissa. Lisäksi kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulta alueelta, jotta kiinteistötoimitukset voidaan tehdä nopeasti ja kaupungilla on koko ajan ajantasainen tieto kiinteistöjaotuksesta. Kaupunkikehitys tuottaa myös karttoja ja paikkatietoa eri toimijoiden käyttöön.

Kaupunkikehitys palvelee kaupunkilaisia Seutulantalolla muun muassa kaupungin yleis- ja asemakaavoittamiseen, kiinteistöjen muodostukseen ja rekisteröintiin sekä kaupungin tonttien myyntiin ja vuokraukseen liittyvissä asioissa.

Jaa juttu: