Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa itsenäistä kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti on lainhuutokelpoinen, kiinnityskelpoinen, rakentamiskelpoinen, jos se on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen. 

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys. 

Tontin lohkominen tehdään pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että hakijalla on tontin kaikkiin muodostajakiinteistöihin lainhuuto. 

Tontin lohkominen käynnistyy myös Maanmittauslaitoksen toimitettua maankäyttö- ja karttapalveluun tiedon määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Mikäli myyty määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen suunnitellun tontin aluetta, lohkomista ei voida laittaa vireille ennen kuin maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai tonttijaon muutosta. 

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija. Maksu on kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan taksan mukainen. 

Tontin lohkominen kestää hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2 – 4 kk lainmukaisine valitusaikoineen. Tällöin ei ole otettu huomioon mahdolliseen tonttijakoon kuluvaa aikaa. Mikäli samanaikaisesti on haettu sekä tonttijakoa että lohkomista, niiden yhteenlaskettu kestoaika on keskimäärin 4 – 6 kk. 

Lisäksi kannattaa huomioida, että keväällä toimitusajat ovat pidempiä. Kiinteistönmuodostusprosessi kannattaa käynnistää jo syksyllä, mikäli rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä. 

Tontin lohkojan muistilista:

 • Hakijalla lainhuuto tontin muodostajakiinteistöön / -kiinteistöihin 
 • Kohde sijaitsee asemakaava-alueella 
 • Tonttijako voimassa  
 • Jos useita muodostajakiinteistöjä, kiinnitykset yhteneväiset tai vain yhteen kohdistuu kiinnityksiä! 
 • Mahdolliset liitteet mukaan skannattuna 

Mahdollisia liitteitä voivat olla:

 • Omistajana perikunta tai vastaava: hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös perukirjasta mahdollisine virkatodistuksineen.
 • Omistajana yhtiö: hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaupparekisteriote ja valtuutukset tai muut vastaavat.  
 • Rasitteiden perustamien: rasitesopimus liitekarttoineen, osakeyhtiöiden osalta mahdollisesti yhtiökokouspöytäkirja ja valtuutukset.  
 • Mahdolliset valtakirjat  
 • Kiinteistörekisteristä saatavat otteet (lainhuuto -ja rasitustodistus, sekä kiinteistörekisteriote) hoidamme viranpuolesta   

Näin haet tontin lohkomistoimitusta:

 • Avaa alla oleva linkki, josta pääset täyttämään sähköisen hakemuksen
 • Lomake vaatii vahvan tunnistautumisen
 • Täytä kaikki pakolliset kentät  

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti yllä olevan linkin kautta. Sähköinen hakemus vaatii vahvan tunnistautumisen. Hakemuksen voi myös toimittaa tai lähettää Seutulantalon palvelupisteeseen, jossa hakemus skannataan järjestelmään. 

Muistathan, että asemakaava-alueen ulkopuolella lohkomiset hoitaa Maanmittauslaitos. 

Jaa juttu: