Kesälaulunkujan pientalotontit

Järvenpään kaupunki myy tarjouskilpailulla kuusi tonttia, joista neljä on omakotitalotontteja ja kaksi paritalo- tai erillistalotontteja. 

Kesälaulunkuja sijaitsee n. 3 kilometriä Järvenpään keskustasta etelään. Tontit sijaitsevat rakentuvan Ainolan aluekeskuksen kupeessa, jossa palvelut ovat lähellä. Alueelta on alle kilometrin matka lähimpään päiväkotiin ja reilun kilometrin matka lähimpään kouluun sekä kauppaan. Alueelle rakentuu kauppa ja päiväkoti n. 500 m päähän tonteista. Ainolan asema sijaitsee reilun 500 m päässä ja Helsinki-Lahti-moottoritien liittymälle on matkaa kaksi kilometriä.

Tontit sijaitsevat Kesälaulunkujan varrella ja niitä on 6 kappaletta. Omakotitonteilla on asuinrakennusoikeutta 190 k-m2 ja paritalo-/erillistalotonteilla 470 k-m2. Lisäksi tonteilla on talousrakennusoikeutta 25–50 k-m2. Tutustu tontteihin karttapalvelussa.

Tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa ja tarjouksen voi jättää kaikista tonteista. Tonttien saajat nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Samansuuruisten tarjousten kesken ratkaisee ensisijaisuusjärjestys ja sen jälkeen arpa.

Tonttitarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, 3. krs, 04400 Järvenpää tai postiosoitteella PL 41, 04401 Järvenpää. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi sekä merkintä ”tonttitarjous”.

Tarjouskilpailuaika on 10.7 klo. 9 – 22.8.2024 klo. 12.

Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa. Alueen kunnallistekniikan rakennus on meneillään.

Tonttien vähimmäismyyntihinnat ovat 57.000 € (190k-m2) ja 141.000 € (470k-m2). Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1150 €/tontti. Tontin saajien on maksettava myyntihinnasta laskettuna 5% suuruinen varausmaksu kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut tontin saannista. Varausmaksu hyvitetään loppukauppahinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Tonttien perustamistapa ja rakennettavuus

Alueelta on vuonna 2017 tehty rakennettavuusselvitys, selvitys liitteenä.

Melu

Melun huomiointi suunnittelussa; Alueelle on tehty meluselvitys. Kesälaulunkujan länsireuna on melualueen rajalla. Tarkempi tieto kaavaselostuksessa ja rakentamistapaohjeessa.

Hulevedet     

Hulevesien ohjaus (hule-9)
Tontilla olevat /tulevat pintavedet pitää viivyttää tontilla ennen ohjaamista kunnallistekniikan hulevesiverkostoon. Naapurin maalle tai yleiselle alueelle ei saa johtaa pintavesiä tontilta.
Voit tutustua hulevesien hallintaan ja lainsäädäntöön tarkemmin:

/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/hulevedet

Tonttitarjouslomake

Tonttijako

Asemakaavakartta

Rakentamistapaohje

Kaavaselostus

Katusuunnitelmat

Rakennettavuusselvitys

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Tontin varaaminen ja tontteihin liittyvät asiat maankaytto@jarvenpaa.fi tai p. 040 315 3752

Kaava-asioissa;  www.lupapiste.fi tai projektipäällikkö p. 040 315 2224

Lupa-asioissa; www.lupapiste.fi

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri p. 040 315 2233

Jaa juttu: