Jätehuolto ja kierrätys

Vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä loput

Me kaikki kulutamme monenlaisia hyödykkeitä ja samalla tuotamme jätettä. Jätteen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tuottamalla vähemmän jätettä saadaan vuosittaiset jätemäärät pienemään ja säästetään luonnonvaroja. Samalla vähenevät jätehuollosta aiheutuvat kustannukset, päästöt, melu ja muut haitat.

Suosi

 • palveluja ja jätteetöntä tekniikkaa
 • kestävää ja korjattavaa
 • yhteiskäyttöä ja lainaamista
 • uudelleenkäytettäviä tuotteita

Vältä

 • turhaa kulutusta
 • luonnonvarojen tuhlausta
 • lyhytikäistä ja kertakäyttöistä
 • kierrätykseen sopimatonta
 • ylipakattuja tuotteita
 • vaarallisia jätteitä

Näistä keinoista huolimatta arjessa syntyy jätettä. Kun jätteet lajitellaan oikein jo niiden syntypaikalla, esimerkiksi kotona tai työpaikalla, ne päätyvät kierrätykseen asianmukaisesti ja turvallisesti. Oikein kierrätetyt jätteet voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla joko materiaalina tai energiana. Kierrättämällä edistät kiertotaloutta ja vähennät materiaalihukkaa. Muista kuitenkin, että kierrättäminen ei ole jätteen määrän vähentämistä, koska kierrätykseen päätyvä jäte on jo syntynyt.

Jätehuolto Järvenpäässä

Kierrättämisen mahdollistaa kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on liityttävä. Kiinteistöjen toiminta vaikuttaa merkittävästi jätehuollon onnistumiseen.

Seka-, kuiva-, biojäte-, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten keräyksestä huolehtii Kiertokapula Oy

 • Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu: 075 753 0010, asiakaspalvelu[at]kiertokapula.fi (liittymisilmoitukset, yhteisastiat, astiavuokraus ja -tilaus, osoitteenmuutokset, tyhjennysvälimuutokset ja -poikkeamat)
 • Kiertokapulan asiakasnetti
 • Jätehuollon laskutus: Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0009, laskutus[at]kiertokapula.fi
 • Kiertokapulan muut palvelut (mm. jätteiden vastaanotto, vuokralavapalvelu, noutopalvelu, ympäristökasvatus)

Paperinkeräyksestä huolehtii Suomen Keräystuote Oy ja Paperinkeräys Oy

Pakkausjätteiden aluekeräyksestä huolehtii Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy

Järvenpään kunnallinen jätehuolto on organisoitu seuraavasti:

Kiertokapula Oy hallinnoi jätehuoltoa Järvenpäässä. Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama yhtiö, jossa Järvenpään kaupunki on osakkaana.

Lue lisää Kiertokapulan kuntakohtaisilta sivuilta.

Jätelautakunta Kolmenkierto hoitaa jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä. Jätelautakunta Kolmenkiertoon kuuluu jäseniä Kiertokapulan osakaskunnista. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Jaa juttu: