Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalli

Kaupunki on ottanut käyttöön Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamallin vuonna 2021. Toimintamallin tavoitteena on maastokatselmuksien avulla varmistaa ja turvata viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö, joka koskien myös yritysalueita. Maastokatselmuksissa on mukana alueen yrittäjät ja kaupungin edustajat.

Uusi toimintamalli pilotoitiin ensimmäiseksi Vähänummen teollisuusalueella Nummenkylässä, jossa tehtiin maastokatselmus pistokokeenomaisesti lokakuussa 2021.

Kaupungin ilmakuvakartasta voidaan havaita mahdolliset luvattomat kaatopaikat yleisillä alueilla, tonttien ylitykset ja roskaisuus, luvattomat rakennukset/rakennelmat jne. Tontin käyttötarkoitus huomioidaan tarkastelussa. Kartta on nähtävissä osoitteessa Järvenpään karttapalvelu (arcgis.com).

Maastokatselmuksien perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalli otetaan jatkuvaan käyttöön kiertävästi koko kaupungin alueella, jolloin myös jo katselmoituun kohteeseen palataan säännöllisesti. Tulevat maastokatselmuskohteet päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan etupainotteisesti.

Jaa juttu: