Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalli

Kaupunki ottaa käyttöön Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamallin vuonna 2021. Kaupungin tavoitteena on varmistaa ja turvata viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö, joka koskien myös yritysalueita. Viihtyisä kaupunki on kaikkien etu.

Kaupungin uusi ilmakuvakartta valmistuu syksyksi 2021. Ilmakuvasta voidaan havaita mahdolliset luvattomat kaatopaikat yleisillä alueilla, tonttien ylitykset ja roskaisuus, luvattomat rakennukset/rakennelmat jne. Tontin käyttötarkoitus huomioidaan tarkastelussa.

Kartta on nähtävissä Järvenpään karttapalvelu (arcgis.com)

Toimintamallin ensimmäisen yritysalueen maastokatselmus syksyllä 2021

Uusi toimintamalli pilotoidaan ensimmäiseksi Vähänummen teollisuusalueella Nummenkylässä. Alueella tehdään maastokatselmus pistokokeenomaisesti syys-lokakuussa 2021. Maastokatselmuspäivä tarkentuu alkusyksyllä. Maastokatselmus toteutetaan huomioiden vallitseva koronatilanne.

Maastokatselmukseen kutsutaan mukaan alueen yrittäjät, Järvenpään yrittäjäyhdistyksen edustaja sekä Pelastuslaitos.

Osallistujat kaupungilta:

Vähänummen alueen kiinteistöjen edustajilta toivotaan ennakkoon mieltä askarruttavia kysymyksiä, jotka voi esittää kaupungille aihetunnisteella ”Viihtyisä kaupunkiympäristö, Vähänummi” osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi

Jatkotoimenpiteet

Maastokatselmuksien perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalli otetaan jatkuvaan käyttöön kiertävästi koko kaupungin alueella. Näin toimimalla jo katselmoituun kohteeseen palataan säännöllisesti. Tulevat maastokatselmuskohteet päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan etupainotteisesti.

Jaa juttu: