Kuulutukset ja ilmoitukset

Kaupungin kuulutukset ja tärkeimmät ilmoitukset julkaistaan Kuulutukset-sivulla ja rakennuslupien julkipanot Lupapisteen julkipanot-sivulla. Ilmoituksia ja kuulutuksia julkaistaan myös tarvittaessa Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Pöytäkirjojen, esityslistojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläpito

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kaupungin julkaisujärjestelmässä. Päätökset julkaistaan pääsääntöisesti heti niiden hyväksymisen jälkeen.

Jaa juttu: