Kuulutukset ja ilmoitukset

Kaupungin kuulutukset ja tärkeimmät ilmoitukset julkaistaan Kuulutukset-sivulla. Lisäksi kuulutukset, jotka lainsäädännön mukaan tulee pitää nähtävillä ilmoitustaululla, ovat nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Seutulantalolla, Seutulantie 12. Ilmoituksia ja kuulutuksia julkaistaan myös tarvittaessa Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä. Kaupungin tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Pöytäkirjojen, esityslistojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläpito

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kaupungin julkaisujärjestelmässä. Päätökset julkaistaan pääsääntöisesti heti niiden hyväksymisen jälkeen.

Jaa juttu: