Muutoksenhaku

Muutosta voi yleensä hakea vain kunnan tekemiin lopullisiin päätöksiin. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta. Muutosta haetaan päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Jos koet, että kunta on toiminut virheellisesti, voit tehdä kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastolle. Kantelu tehdään kirjallisena eikä sen tekemiselle ole määräaikaa.

Jaa juttu: