Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään varhaiskasvatukseen on laadittu oma, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä asiakirja täydentää valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tarkentaen sen sisältöä ja nostaen esille paikallisesti merkittäviä piirteitä.

Meille tärkeää on laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus kaikille järvenpääläisille lapsille!

Järvenpään oma vasu tuo konkreettisesti esille ne keinot, joiden avulla kehittävän työotteen omaava henkilöstömme saavuttaa nämä tavoitteet toiminnassaan. Toimintakautta määrittelevät yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat, joissa kuvataan vuosittaiset tavoitteet toiminnan kehittämiselle.

Iloiset lapset

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Katso videolta, mistä oikein on kyse!

Vasu on jatkuvasti päivittyvä varhaiskasvatuksen arjen työkalu

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen alkaa aloituskäytäntöjen yhteydessä. Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa toimintakauden aikana tehtyjen havaintojen ja käytyjen keskustelujen perusteella. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista dokumentoidaan ja kuvataan monipuolisesti esim. sähköiseen kasvunkansioon vasu-asiakirjaa täydentäen.

Jaa juttu: