Liikuntapaikka- ja pyöräilykartat

Järvenpään kaupungin ylläpitämiä liikunta- ja ulkoilupaikkoja sekä kevyen liikenteen väyliä löytyy joka puolelta Järvenpäätä.

Järvenpään liikuntapaikat ja pyöräilyreitit löytyvät liikuntakartasta. Liikuntakartan oikeasta yläreunasta karttatasoista voit valita ja poistaa näkyvistä eri kohteita. Kartan pohjaksi voi valita ilmakuvan vuodelta 2021, josta saa paremmin yleiskuvaa kohteen sijainnista.
Järvenpään luonnonsuojelualueista ja -kohteista lisätietoa tästä.
Löydät Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kokoamia tietoja Uudenmaan monipuolisista ulkoilukohteista täältä.

LIPAS tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista avoimessa tietokannassa. Liikuntapalvelut vastaa LIPAS-tietokannan päivityksestä Järvenpään kaupungin omistamien liikuntapaikkojen osalta.

Jaa juttu: