Kesätyöllistämistuki 2021

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Valtion, kirkon tai seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää työnantajalle järvenpääläisen 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Nuori voi markkinoida itseään kesätöihin kertomalla tuesta työnantajalle hakemuksessaan.

1. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tuki määräytyy seuraavasti:

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30 h – tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60 h – tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90 h – tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120 h – tuen määrä 400 euroa

2. Nuoren työsuhde voi toteutua ajalla 1.5.–31.8. Työ tulee kuitenkin järjestää siten, ettei se hankaloita nuoren opiskeluja. Peruskoulunsa samana keväänä päättävä nuori voi aloittaa työsuhteensa kuitenkin vasta oppivelvollisuuden suoritettuaan.

3. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää korkeintaan kymmenestä (10) nuoresta työnantajaa kohden.

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

6. Kesätyöllistämistukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10. saakka. Huom! Jos käytät kesätyöllistämistukea nuoren työllistämiseen, niin et voi käyttää muita kaupungin myöntämiä tukia kuten KesäRekry palvelua saman nuoren työllistämisessä.

7. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä.

Maksukaavio

HUOM! Järvenpään kaupunki on sitoutunut myöntämään jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistukea (kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä päättävän ja oppivelvollisuutensa suorittaneen nuoren. Tukea voi saada kuitenkin yhteensä korkeintaan 10 nuoresta työnantajaa kohden.

Näin toimit, jos haluat hakea kesätyöllistämistukea ennakkoon

Kesätyöllistämistuen ennakkohaku tapahtuu välillä 8.2. – 31.5.

1. Tiedossasi on järvenpääläinen 15-18-vuotias nuori, jonka haluat palkata kesäksi töihin.

2. Täytä hakemus ja lähetä se viimeistään 31.5. klo 23.59. Hakemuksen täyttöä varten tarvitset organisaatiosi Y-tunnuksen tai henkilötunnuksesi (kotitalous työnantajana).

3. Hakemuksesi perusteella tehdään ennakkopäätös määrärahan varaamisesta. Päätös on julkinen ja sen vuoksi näkyvillä kaupungin verkkosivuilla. Saat tiedon päätöksestä myös sähköpostiisi. Huom. ennakkovarauksella varataan määrärahaa yrityksesi/kotitaloutesi käyttöön ilmoitushetken tietojen mukaan. Lopullinen maksettava tuki määräytyy toteutuneiden nuorten määrän ja tuntien mukaan.

4. Työsuhteen alkaessa, tee kirjallinen työsopimus nuoren kanssa. Tämä on tärkeää paitsi nuoren kannalta, myös siksi, että kopio työsopimuksesta tarvitaan kesätyöllistämistuen tilityslomakkeen liitteeksi kesätyösuhteen päätymisen jälkeen. Pidä myös kirjaa nuoren työtunneista, sillä maksettava tuki riippuu työtuntien määrästä. Työtuntilista palautetaan vasta tilityslomakkeen ohessa. Käytettävä tuntilista löytyy tästä.

5. Ilmoita Järvenpään kaupungin yhteyshenkilölle mahdollisimman pian (toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet), mikäli et työllistäkään niin montaa nuorta kuin olit suunnitellut. Tällä varmistetaan käyttämättömien määrärahojen riittävyys ajoissa myös muille työnantajille.

6. Kun nuoren työsuhde on päättynyt, hae tukea täyttämällä tilityslomake, 31.10. klo. 23.59 mennessä. Muista, että liitteenä tulee ehdottomasti olla kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta ja työtuntilistasta. Kaikki liitteet tulee tallentaa (skannata) yhdeksi pdf-tiedostoksi tilityslomakkeen oheen. Täytä joka kohta lomakkeesta huolellisesti ja muista liitteet sekä paina Lähetä-nappia. Huomioi, että tuen käsittelyä ei voida viedä eteenpäin, mikäli jokin vaadituista liitteistä puuttuu.

7. Kun tilitys on saapunut Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluihin, tehdään lopullinen päätös tuen määrästä ja sen maksamisesta. Päätös on näkyvillä kaupungin verkkosivuilla. Saat myös päätöksen sähköpostiisi.

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika 14 päivää. Tämän jälkeen päätös on lainvoimainen. Kun päätös on saanut lainvoiman, voidaan tuki laittaa maksuun. Tästä hetkestä kuluu noin 2 viikkoa ennen kuin tuki on ilmoittamallasi tilillä.

Jaa juttu: