Kesätyöllistämistuki 2021

Huom. Ennakkohaku on päättynyt 31.5.2021. Työnantaja voi hakea tukea myös nuoren työsuhteen päätyttyä, korkeintaan 31.10.2021 saakka.

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Valtion, kirkon tai seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää työnantajalle järvenpääläisen 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Nuori voi markkinoida itseään kesätöihin kertomalla tuesta työnantajalle hakemuksessaan.

1. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tuki määräytyy seuraavasti:

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30 h – tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60 h – tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90 h – tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120 h – tuen määrä 400 euroa

2. Nuoren työsuhde voi toteutua ajalla 1.5.–31.8. Työ tulee kuitenkin järjestää siten, ettei se hankaloita nuoren opiskeluja. Peruskoulunsa samana keväänä päättävä nuori voi aloittaa työsuhteensa kuitenkin vasta oppivelvollisuuden suoritettuaan.

3. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää korkeintaan kymmenestä (10) nuoresta työnantajaa kohden.

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

6. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä.

7. Kesätyöllistämistukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10. saakka. Huom! Jos käytät kesätyöllistämistukea nuoren työllistämiseen, niin et voi käyttää muita kaupungin myöntämiä tukia kuten KesäRekry palvelua saman nuoren työllistämisessä.

Maksukaavio

Työtuntilista

HUOM! Järvenpään kaupunki on sitoutunut myöntämään jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistukea (kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä päättävän ja oppivelvollisuutensa suorittaneen nuoren. Tukea voi saada kuitenkin yhteensä korkeintaan 10 nuoresta työnantajaa kohden.

Ohjeet kesätyöllistämistuen ennakkoon hakemiseksi

Ohjeet kesätyöllistämistuen hakemiseksi työsuhteen jälkeen

Työtuntilista xls

Jaa juttu: