Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmassa painotetaan palvelujen sisältöjä

Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelma 2022–2035 hyväksyttiin 10.10. kaupunginvaltuuston kokouksessa. Palveluverkkosuunnitelma antaa strategiset suuntaviivat hyvinvointipalvelujen edistämiseksi Järvenpäässä.

Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelma kokoaa tiiviisti olennaista tietoa ja tarjoaa ratkaisuja, joilla varmistetaan myös tulevina vuosina laadukkaat hyvinvoinnin palvelut kuntalaisille. Palveluverkkosuunnitelmassa painotetaan ennen kaikkea palvelujen sisältöjä perinteisen tila-ajattelun sijaan.

Nyt valtuustossa hyväksytyn palveluverkon keskeisimmät muutokset nykytilaan ovat:

Kulttuuri – Järvenpää-talon luonne muuttuu kokous-, kongressi- ja kulttuuritalosta enemmän kaupungin oman kulttuuri- ja taidetoiminnan keskukseksi Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston laajemman tilojen käytön myötä.

Yhteisöt ja osaaminen – Toimimme jatkossa yhä enemmän verkostomaisesti yhteistyössä yhdistysten, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Tuotamme palveluja aikuisille ja lapsiperheille. Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestämme kaupungin eri alueilla resurssien ja tarpeiden mukaan. Nuorisotyötä toteutamme jatkossakin avoimen toiminnan osalta keskitettynä palveluna.

Liikunta – Keskeisimmät muutokset palveluverkossa tapahtuvat keskuspuiston ja Juholanpellon alueiden valmistuessa. Liikuntakeskus Piironen poistuu palveluverkosta. Jatkamme Piirosen kiinteistön käyttöä liikuntatilana, kunnes korvaavat tilat järjestyvät. Edistämme osaltamme asukkaiden matalan kynnyksen liikkumista sijoittamalla helposti saavutettavia lähiliikuntapaikkoja eri puolelle kaupunkia. Osallistamme myös kaupunkilaisia lähiliikuntapaikkojen suunnitteluun. Olemme mukana myös ylikunnallisessa yhteistyössä liikuntareitistöjen kehittämiseksi.

Yhteisöjen tilat – Seurojen talo ja Seppälän kiinteistö sisältyvät uuteen Hyvinvoinnin palveluverkkoon, sitä vastoin kuudesta nyt yhdistysten käytössä olevasta kiinteistöstä luovutaan. Kartoitamme korvaavia tiloja yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.

– Alamme suunnittelemaan tilojen käyttöä yhdessä toimijoiden kanssa ja aikataulu täsmentyy suunnittelun edetessä. Mitään nopeita muutoksia ei siis tässä vaiheessa ole tulossa, ja yhdistykset voivat toimia nykyisissä tiloissa rauhassa vuoden 2023 alkaessa, kertoo palvelualuejohtaja Kristiina Soots.

Myllytien toimintakeskuksesta laaditaan vuoden 2022 aikana tarveselvitys, joka tarkemmin määrittää tulevien vuosien ratkaisuvaihtoehtoja toimintakeskuksen osalta. Ensi vuoden aikana kuntalaisten käyttöön otettavalla tilavarausjärjestelmällä voimme tarjota tiloja joustavammin ja käytännössä enemmän kuin tällä hetkellä. Tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.

Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitteluun osallistettiin kuntalaisia

Palveluverkkosuunnitelman laatimisessa, ennakkovaikutusten arvioinnissa ja päätösesityksen valmistelussa olemme hyödyntäneet osallistamisesta saatuja tuloksia ja näkemyksiä. Järvenpääraatilaisista koottu 10-henkinen ryhmä eri kaupunginosista osallistui hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkovalmisteluun. Lisäksi valmisteluun ovat osallistuneet vaikuttamistoimielimet ja hyvinvointilautakunta sekä eri yhteisöt. Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmasta toteutettiin lokakuussa 2021 kuntalaiskysely, johon vastasi 738 asukasta tai palvelujen käyttäjää. Kyselyssä vastaajat pääsivät arvioimaan, miten tärkeänä he kutakin palvelua pitävät ja antamaan näkemyksiä hyvinvoinnin palvelujen mahdollisista kehittämissuunnista.

– Haluan kiittää kaikkia hyvinvoinnin palveluverkon suunnitteluun osallistuneita tahoja. Yhteistyössä olemme tätä tehneet. Kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, asukasraati, järjestöt ja yhteisöt sekä myös hyvinvoinnin palveluverkon kuntalaiskyselyyn osallistuneet yksittäiset henkilöt ovat kaikki olleet vaikuttamassa siihen, millaisin painotuksin tuotamme hyvinvoinnin palveluja kaupungissamme tulevien vuosina, toteaa Soots.

Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään valtuustokausittain tai tarvittaessa myös silloin, jos toimintaympäristöön tulee oleellisia muutoksia.

Lisätietoja:

Jaa juttu: