Kaupunki kävi tarkistamassa Intro-4:n ja Mikonkorven yritysalueiden tilanteen alueiden yrittäjien kanssa

Viihtyisä yritysalue on kaikkien etu. Järvenpään kaupunki kertoi yrittäjille vastuista tonttien suhteen.

Ihmisiä seisoo urheiluhallin pihalla.
Maastokatselmus aloitettiin urheilukeskus Kotone Sportin pihasta. Kuva: Susanna Aramo.

Kaupunki toteutti lokakuussa Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalliin perustuvan maastokatselmuksen Intro-4:n ja Mikonkorven yritysalueilla.

Ennen katselmusta yrittäjillä ja kaupungin edustajilla oli mahdollisuus tarkastella aluetta ilmakuvien avulla Järvenpään internetsivuilla. Katselmukseen osallistui muutama alueen yrittäjä sekä kaupungin edustajat. Maastokatselmus alue kattoi muun muassa Intron Tempo 4:n, Minkkikadun, Mikontien, Mikonkorvenkadun, Piisamikadun ja Lumikkokadun sekä osan Sipoontiestä. Kaikkiaan maastokatselmuksen alueella toimii noin 40 yritystä.

Maastokatselmuksessa ohjeistettiin yrittäjiä seuraavasti:

  • Aidanvierustojen ja kadun väliseen siisteyteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan kunnossapidon toimivuus ja kuivatus. Tällä on myös vaikutusta alueen yleisilmeeseen.
  • Tontilta tielle kasvavia oksia tulisi poistaa, jotta ne eivät ole kunnossapitokaluston tiellä eivätkä ole näkemäesteenä heikentäen kadun käyttäjien turvallisuutta
  • Tonttiliittymien kunnossapito ojarumpuineen on kiinteistön omistajan vastuulla.
  • Lehtien poistaminen myös oman tontin alueelta on tärkeää, etteivät ne pääse kulkeutumaan ojarumpuun.
  • Kunnossapitolain mukaan tontin omistajan tulee huolehtia tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapidosta sekä kasvillisuuden siistinä pitämisestä enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Asiasta lisää  Yleisten alueiden ylläpito | Järvenpää (jarvenpaa.fi)
  • Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltavan kurtturuusun hävittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Lisätietoa kurtturuusun torjumiseksi löytyy Vieraslajit.fi -sivustolla sekä niiden vastaanottamisesta Vieraslajit – Kiertokapula Järvenpään Puolmatkan kaatopaikalla.
Kuorma-auto, maastoautoa, peräkärry ja kontteja tien päässä sijaitsevalla kääntöpaikalla.
Huomion kiinnitti erityisesti Piisamikadun päässä sijaitseva kääntöpaikka, joka ei ollut maastokatselmuksen aikaan esteetön. Kuva: Susanna Aramo.
Puustoa ja pensaikkoa asfalttitien vieressä.
Intron yritysalueen (Tempo) sisääntulon molemmin puolin Vanhan Lahdentien varrella havaittiin liikenneturvallisuusriskiksi luokiteltavaa puustoa ja pensaikkoa, jonka raivaamisesta kaupunki maanomistajana vastaa. Kuva: Susanna Aramo.

Yksittäisiä havaintoja maastossa

Minkkikadun ja Sipoontien risteyksessä oli näkemäesteeksi luokiteltavapensas. Osassa Minkkikatua oli havaittavissa alkavaa ojien umpeenkasvua. Yrittäjien mukaan alueella ei ole kuitenkaan tulvinut. Tiellä havaittiin myös lievä tonttirajan ylitys. Oman tonttinsa rajat on mahdollista tarkastaa Järvenpään karttapalvelusta. Minkkikadun yleisilme oli pääosin siisti, mutta tontinomistajien on hyvä kiinnittää huomiota irtoroskiin.

Mikontien ja Piisamikadun risteyksessä kasvoi kuusirykelmä, joka muodostaa kokonaisuudessaan näkemäesteen Mikontien risteykseen ajettaessa. Asiasta on paikan päällä ohjeistettu tontin omistajaa jatkotoimenpiteiden osalta.

Maastokatselmuksessa vierailtiin myös Piisamikadulla. Huomion kiinnitti erityisesti Piisamikadun päässä sijaitseva kääntöpaikka, joka ei ollut maastokatselmuksen aikaan esteetön. Lisäksi kääntöpaikan reuna-alueella havaittiin siistittäviä lehtiä ja puunoksia. Kääntöpaikka on kaupungin omistuksessa.

Intron yritysalueen (Tempo) sisääntulon molemmin puolin Vanhan Lahdentien varrella havaittiin liikenneturvallisuusriskiksi luokiteltavaa puustoa ja pensaikkoa, jonka raivaamisesta kaupunki maanomistajana vastaa. Alueella sijaitseva infokyltti oli myös kasvillisuuden osittain peittämä.

Kaupunki on tarvittaessa yhteydessä alueen yrittäjiin ja huolehtii oman maa-alueensa epäkohtien korjaamisesta. Iso kiitos maastokatselmuksessa mukana olleille yrittäjille!

Kunniamaininta

Kaupunki on päättänyt myöntää elektroniikkaliike Tele-Tukulle kunniakirjan siististä ja esimerkillisestä pihasta. Tontilla sijaitsevista tammistaja kasvillisuuden siistimisestä on pidetty hyvää huolta sekä keto- ja nurmikkoalue on hyvin hoidettu. Kunniakirja toimitetaan Tele-Tukulle loppuvuodesta. Lämpimät onnittelut!

Yrityksille, joiden alueen kohdalla on ollut huomautettavaa, mutta jotka onnistuvat parantamaan merkittävästi tilannettaan ja yleisilmettään, voidaan myöntää kunniakirja mahdollisesti myöhemmin.

Asfalttitietä, puita ja yritysrakennus aitojen takana. Ihmisiä kävelee kadulla.
Kaupunki on myöntää elektroniikkaliike Tele-Tukulle kunniakirjan siististä ja esimerkillisestä pihasta. Tontilla sijaitsevista tammista ja kasvillisuuden siistimisestä on pidetty hyvää huolta sekä keto- ja nurmikkoalue on hyvin hoidettu. Kuva: Susanna Aramo.

Seuraavana vuorossa Boogien yritysalue keväällä 2023

Seuraava Viihtyisä kaupunkikuva -maastokatselmus järjestetään Boogien yritysalueella sisältäen myös osittain Satukallion kaupunginosassa olevia yrityksiä toukokuussa 2023. Tarkempaan ajankohtaan palataan keväällä. Tulevan kohteen yritykset voivat jo hyvissä ajoin alkaa siistiä pihojaan.


Lisätietoja:

Aija Schukov
vt. ylläpidon rakennuttajapäällikkö
p. 040 315 3586
aija.schukov@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo
yrityspalvelupäällikkö
p. 040 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: