Yleisten alueiden ylläpito

Kaupungin katuverkko ja viheralueet vaativat jatkuvaa kunnossa- ja ylläpitoa. Katuja päällystetään, harjataan, aurataan ja hiekoitetaan, pidetään puhtaana sekä huolehditaan valaistuksesta, liikennevaloista ja liikennemerkeistä. 

Katu- ja viheralueiden ylläpidosta vastaa Alltime Oy. Tästä voit seurata kunnossapitokaluston liikkeitä. Päivystysnumero kiireellisissä asioissa 010 583 7030 (klo 16-07). 

Järvenpään kaupungin katujen ylläpito on jaettu neljään kunnossapitoluokkaan: 

 • Luokka I S Ainolanväylä 
 • Luokka I Pääkadut: bussiliikenteen kadut, kauttakulkuliikenne 
 • Luokka II Kokoojakadut
 • Luokka III Asuntokadut 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: 

 • Luokka A Laatukäytävät: kaupungin eri osiin ja asuinalueille vieviä pääväyliä, läpikulkureittejä sekä asemalle ja muihin keskustan tärkeisiin kohteisiin suuntautuvia väyliä. 
 • Luokka B Jalkakäytävät ja katujen varsilla olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät ja kaupungin kunnossapitovastuuseen kuuluvat jalkakäytävät. 
 • Luokka C Erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät, jotka eivät ole ruuhka-ajan liikenteen kannalta merkittäviä. 

Luokan I S ja A palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja C matalimmat. 

Katuvalot 

Järvenpään katuvalojen hoidosta huolehtii Eltel Networks Oy. Kerro ilmennyt vika sekä kohteen sijainti:

Katuvaloille tehdään huoltokierrokset seuraavina ajankohtina: 
15.11 – 15.01
15.01 – 15.02
Tällöin katuvalot saattavat palaa päiväsaikaan. 

Ely-keskus vastaa omien alueidensa kunnossapidosta

Ely-keskuksen vastuulla ovat Lahden Moottoritie, Vanha Lahdentie, Pohjoisväylä, Järvenpääntie, Eriknäsintie sekä Vähänummentie ja Kartanonväylä. Myös näiden teiden vieressä kulkevat kevyenliikenteenväylät kuuluvat ELY-keskukselle. Palautteet annetaan palauteväylä.fi-sivustolla. Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta voi ilmoittaa suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle: 0200 2100 (24/7). 

Tontinomistajalle kuuluvia tehtäviä  

 • jalkakäytävän lehtien ja roskien poisto 
 • tontille johtavan kulkutien ja tonttiliittymän hoito ja rakentaminen 
 • avo-ojarummun toimivana pitäminen (jään, lumen ja roskien poistaminen) 
 • roskien ja pudonneiden lehtien poistaminen tontin rajasta kadun keskilinjaan asti (enintään 15 metriä) 
 • tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen (enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta)  
 • mm. pujojen ja rikkaruohojen poistaminen ja nurmikon niittäminen 

Lumi on varastoitava omalla tontilla tai sen voi kuljettaa kaupungin lumenkaatopaikalle osoitteeseen Hyötykuja 1.
Lumen vastaanotto on maksullista

Jaa juttu: