Yleisten alueiden ylläpito

Kaupungin katuverkko ja viheralueet vaativat jatkuvaa kunnossa- ja ylläpitoa. Katuja päällystetään, harjataan, aurataan ja hiekoitetaan, pidetään puhtaana sekä huolehditaan valaistuksesta, liikennevaloista ja liikennemerkeistä. 

Katu- ja viheralueiden ylläpidosta vastaa Alltime Infrapalvelut Oy. Alueurakoitsija tekee töitä työkohtaisten tehtäväkorttien mukaisesti. Tehtäväkorteissa on esitetty kunkin tehtävän kuvaus, suoritusaika, laatuvaatimukset, laatuvaatimusten todentaminen, määrämittaus ja dokumentointivaatimukset. Tehtäväkortteihin voit tutustua täällä.

Järvenpään kaupungin katujen ylläpito on jaettu neljään kunnossapitoluokkaan: 

 • Luokka I S Ainolanväylä 
 • Luokka I Pääkadut: bussiliikenteen kadut, kauttakulkuliikenne 
 • Luokka II Kokoojakadut
 • Luokka III Asuntokadut 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: 

 • Luokka A Laatukäytävät: kaupungin eri osiin ja asuinalueille vieviä pääväyliä, läpikulkureittejä sekä asemalle ja muihin keskustan tärkeisiin kohteisiin suuntautuvia väyliä. 
 • Luokka B Jalkakäytävät ja katujen varsilla olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät ja kaupungin kunnossapitovastuuseen kuuluvat jalkakäytävät. 
 • Luokka C Erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät, jotka eivät ole ruuhka-ajan liikenteen kannalta merkittäviä. 

Luokan I S ja A palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja C matalimmat. 

Tästä voit seurata aliurakoitsijan kunnossapitokaluston liikkeitä. Päivystysnumero kiireellisissä asioissa 010 583 7030 (klo 16-07). Päivystysnumero on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja hätätapauksiin.

Kunnossapidosta voi antaa palautetta palautekanavalle.

Katuvalot 

Järvenpään katuvalojen hoidosta huolehtii Eltel Networks Oy. Kerro ilmennyt vika sekä kohteen sijainti:

Katuvaloille tehdään huoltokierrokset seuraavina ajankohtina: 
15.11 – 15.01
15.01 – 15.02
Tällöin katuvalot saattavat palaa päiväsaikaan. 

Liikennevalot

Liikennevaloviat voi ilmoittaa: helpdesk@swarco.fi Kerro ilmennyt vika sekä kohteen sijainti.

Ely-keskus vastaa omien alueidensa kunnossapidosta

Ely-keskuksen vastuulla ovat Lahden Moottoritie, Vanha Lahdentie, Pohjoisväylä, Järvenpääntie, Eriknäsintie sekä Vähänummentie ja Kartanonväylä. Myös näiden teiden vieressä kulkevat kevyenliikenteenväylät kuuluvat ELY-keskukselle. Palautteet annetaan palauteväylä.fi-sivustolla. Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta voi ilmoittaa suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle: 0200 2100 (24/7). 

Tontinomistajalle kuuluvia tehtäviä  

 • jalkakäytävän lehtien ja roskien poisto 
 • tontille johtavan kulkutien ja tonttiliittymän hoito ja rakentaminen 
 • avo-ojarummun toimivana pitäminen (jään, lumen ja roskien poistaminen) 
 • roskien ja pudonneiden lehtien poistaminen tontin rajasta kadun keskilinjaan asti (enintään 15 metriä) 
 • tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen (enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta)  
 • mm. pujojen ja rikkaruohojen poistaminen ja nurmikon niittäminen 

Lumi on varastoitava omalla tontilla tai sen voi kuljettaa kaupungin lumenkaatopaikalle osoitteeseen Hyötykuja 1.

Lumen vastaanotto on maksullista

Huomioithan, että asiakkuuden hyväksyminen vie noin 2-3 arkipäivää. Hyväksyminen tapahtuu Järvenpää-infon palvelupisteen aukioloaikoina ma-ke klo 9-15, to klo 9-17 ja pe 8-13.

Maankaatopaikka on avoinna ma-to klo 7-15.30 ja pe klo 7-13.30. Mahdollisesta aukioloajan ulkopuolella tapahtuvasta lumentuonnista on sovittava erikseen Alltime Oy:n kanssa.

Jaa juttu: