Kaupunki teki maastokatselmuskierroksen Terholan yritysalueella alueen yrittäjien kanssa

Terholan yritysalueen yleisilme osoittautui hyväksi, mutta joidenkin yritysten kiinteistöillä on vielä työstettävää tonttimiljöön kohentamiseksi.

Terholan yritysalueen ilme osoittautui hyväksi. Kuva: Järvenpään kaupunki.

Järvenpään kaupunki toteutti kesäkuussa Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalliin sisältyvän maastokatselmuksen Terholan yritysalueella.

Ennen katselmusta yrittäjillä ja kaupungin edustajilla oli mahdollisuus tarkastella aluetta ilmakuvien avulla Järvenpään internetsivuilla. Katselmukseen osallistui muutama alueen yrittäjä sekä kaupungin edustajat. Katselmus aloitettiin Helsingintieltä, josta edettiin muun muassa Alhotielle, Vanhalle yhdystielle, Pykäläkadulle ja Terholantielle. Terholan yritysalueen yleisilme osoittautui suhteellisen hyväksi, mutta myös joitakin epäkohtia löydettiin.

Alhotien varrella havaittiin rikkoutunutta asfalttia ja kauempana rakennustyömaan läheisyydessä luvaton asfalttikasa. Lisäksi Alhotien valaisinpylväissä olevat vanhanmalliset mainostaulut tullaan vaihtamaan uusiin mainosyrittäjän toimesta. Kuva: Järvenpään kaupunki.

Ohjeita yrityksille viihtyisyyteen kaupunkikuva-asioissa

Joillakin kiinteistöillä havaittiin haitalliseksi vieraslajiksi tunnistettua kurtturuusua, jonka hävittämisestä kiinteistön omistajan tulee huolehtia. Lisätietoa kurtturuusun torjumiseksi löytyy Vieraslajit.fi -sivustolla.

Kaupunki toivoo yritysten huolehtivan kiinteistönsä hoitamisen lisäksi aidanalusen ja kiinteistön puolelta katualueelle tulevien puiden oksien siistimisestä. Tontin omistajan tulee huolehtia tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapidosta sekä kasvillisuuden siistinä pitämisestä enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Yleisten alueiden kunnossapitoon voi tutustua tarkemmin Yleisten alueiden ylläpito | Järvenpää (jarvenpaa.fi).

Terholantiellä sijaitsevalta tontilta puuttui nurmikkoa ja maasta pilkotti kohollaan oleva sadevesikaivo. Myös Alhotien rakennustyömaan läheisyydessä olevalta katualueelta puuttui nurmikkoa. Kuva: Järvenpään kaupunki.

Tontilla olevat lavat, kontit ja autonrenkaat tulee säilyttää asianmukaisesti ja siististi tonttialueella. Kaupunki kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota asialliseen jätehuoltoon. Mikäli tonttialueella on ylimääräistä hiekoitushiekkaa, olisi myös nämä hyvä poistaa pölyämästä.

Vanhalla yhdystiellä ja Vierikadulla havaittiin kaksi kiinteistörajan ylitystä. Jatkotoimenpiteenä kaupunki ottaa vielä yhteyttä tarvittaviin yrityksiin tonttien ylitysten ja muiden katselmuksessa havaittujen epäkohtien osalta.

– Keskeistä yritysalueilla on muistaa, että yritysalueiden ja -pihojen yleinen siisteys ja viihtyisyys vaikuttaa positiivisesti myös asiakkaiden viihtyisyyteen ja alueen vetovoimaan, toteavat Järvenpään kaupungilta vt. rakennuttajapäällikkö Aija Schukov ylläpito- ja huoltopalveluista ja yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo elinkeinopalveluista.

Kunniamaininnat

Kaupunki on päättänyt myöntää Terholan Lidlin päivittäistavarakaupalle ja Vanhalla yhdystiellä sijaitsevalle RTK-Palvelu Oy:lle kunniakirjat siisteistä ja esimerkillisistä pihoista. Lämpimät onnittelut voittajille! Kunniakirjat toimitetaan yrityksille loppukesästä. Yrityksille, joiden alueen kohdalla on ollut huomautettavaa, mutta jotka onnistuvat parantamaan merkittävästi tilannettaan ja yleisilmettään, voidaan myöntää kunniakirja myöhemmin.

Lidl Terhola. Kuva: Järvenpään kaupunki.
RTK-Palvelu. Kuva: Järvenpään kaupunki.

Seuraavana vuorossa Intro ja Minkkikatu

Seuraava Viihtyisä kaupunkikuva -maastokatselmus järjestetään Intro-4 yritysalueella sekä Mikonkorven alueen Minkkikadulla tiistaina 25.10.2022 klo 9–12. Tulevan kohteen yritykset voivat jo hyvissä ajoin alkaa siistiä pihojaan.


Lisätietoja:

Aija Schukov
vt. rakennuttajapäällikkö
ylläpito- ja huoltopalvelut, Kaupunkikehitys
puh. 040 315 3586
aija.schukov@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo
yrityspalvelupäällikkö
elinkeinopalvelut, Kaupunkikehitys
puh. 040 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: