Ollaan iloksemme liikkuvia jäkeläisiä – kaupungin liikkumisohjelma edistää järvenpääläisten liikkumista

Kuinka paljon liikut päivittäin tai viikon aikana? Tämän kysymyksen äärelle kannattaa meidän kunkin aika ajoin pysähtyä. Järvenpään kaupunki edistää omalta osaltaan asukkaidensa hyvinvointia ja liikkumista.

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Järvenpään kaupungin liikkumisohjelman 2021–2024 tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän.

Liikutaan iloksemme! Kaupungin liikkumisohjelma antaa suuntaa meidän järvenpääläisten liikkumisen edistämiseen.

– Mottomme on #Ilokseen #Liikkuva #Jäkeläinen. Otetaan liikkumisesta ilo irti ja lähdetään liikkeelle omaksi iloksi ja hyödyksi. Liikkumisen tapoja on monia. Tärkeää on, että jokainen löytää ne itselleen sopivimmat liikkumisen muodot. Toivomme, että meitä ilokseen liikkuvia jäkeläisiä olisi mahdollisimman paljon. Liikkumisohjelmassa olemme tuoneet esille, mitä kaupunki omalta osaltaan tavoittelee järvenpääläisten liikkumisen lisäämiseksi, kertoo liikuntapalvelujen asiantuntija Jyri Marjamäki.

Liikkumisohjelma on konkreettinen työkalu, joka määrittää vuosien 2021–2024 tavoitteet ja toimenpiteet järvenpääläisten liikkumisen edistämiseksi. Hashtag-merkit kertovat digitaalisista palveluista ja kanavista keinoina liikkumisen mahdollisuuksien tarjoamiseksi ja viestimiseksi. Etenkin näin korona-aikaan digitaalisten kanavien merkitys korostuu entisestään.

Saavutettavia liikuntapaikkoja matalalla kynnyksellä

Keihäät on heitetty ilmaan ja keihään kärkien suunta on selvä. Liikkumisohjelman keihäänkärkinä ovat:

  • Avoimien ulko-/luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuuden ja käytön edistäminen
  • Matalan kynnyksen liikkumisen ja harrastamisen edistäminen
  • Digitalisoidut liikuntapalvelut
  • Viestinnän kehittäminen
  • Ylikunnallinen yhteistyö

Liikkumisohjelmassa kaikille tavoitteille on määritelty konkreettiset toimenpiteet, mittarit, aikataulut sekä toimijat. Toimenpiteitä toteutetaan moniammatillisessa verkostoyhteistyössä kaupungin omana toimintana mutta myös ylikunnallisena yhteistyönä. Joitakin asioita voidaan toteuttaa heti, mutta joissakin toimenpiteissä tarvitaan eri toimijoiden laajempaa yhteistyötä pitemmällä aikavälillä.

– Osa meistä liikkuu jo nyt aktiivisesti, mutta on myös ihmisiä, joiden arkipäivässä liikkuminen on edelleen vähäistä. Erityisesti näitä ihmisiä haluamme kannustaa helpolla tavalla lisäämään arkiliikkumista omaan elämäänsä. Tavoitteinamme on muun muassa panostaa pyöräily- ja kävelyteihin ja kuntoratoihin, kehittää lähiliikuntapaikkoja, tarjota matalan kynnyksen ohjattua toimintaa eri ikäryhmille sekä lisätä liikkumista varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, kertoo Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Hannula.

Liikkua voi koronasta huolimatta

Koronaepidemian vuoksi kaupungin sisäliikuntapaikat on tällä hetkellä suljettu muilta kuin 2008 ja sen jälkeen syntyneiltä. Omaehtoista liikkumista voi harrastaa kuitenkin monin tavoin. Korona on eristänyt meidät toisistamme, mutta jokainen meistä voi tahollaan pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja liikkumisestaan.

– Annamme kaupunkilaisille liikkumisvinkkejä verkkosivuillamme ja liikuntapalvelujen Facebookissa. Kaupungin liikunnanohjaajilta on mahdollisuus saada myös liikunta- ja elintapaneuvontaa, tosin nyt etänä Teamsin kautta. Lisäksi pyrimme selkeämmin kertomaan kaupungin tarjoamista liikuntapaikoista ja niiden aukioloajoista. Kirjastosta voi etukäteen varata lainattavaksi liikkumis- ja liikuntavälineitä, joilla on helppo kokeilla jotain uutta, jatkaa Marjamäki.

Kaikilla järvenpääläisillä tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua. Järvenpäässä liikunnan palveluita kehitetään elämänkaariajattelumallin mukaisesti lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille.  Myös soveltava liikunta huomioidaan kaikissa kohderyhmissä.

Liikkumiseen motivoiva kaupunkiympäristö edistää järvenpääläisten hyvinvointia ja terveyttä. Järvenpää luonnonläheisine alueineen ja puistoineen kutsuu meitä ulos lenkille. Rantapuisto, Vanhankylänniemi ja lukuisat kevyenliikenteen väylät tarjoavat meille hyviä liikkumisen mahdollisuuksia. Tai miten olisi maisemakierros Tuusulanjärven ympäri. Aina ei ole mahdollista lähteä ulos tai pois asunnosta, silloin kannattaa ottaa kaikki hyöty irti digitaalisista palveluista ja internetistä.

Lisätietoja:

Jaa juttu: