Mannilantie 52

Mannilantie 52 sijaitsee Järvenpään tiiviisti rakennetun keskustan alueella Loutin kaupunginosassa ja on luonteeltaan täydennyrakentamishanke. Tontilla on aiemmin sijainnut Loutin päiväkoti, jonka toiminta on loppunut vuonna 2022, jolloin myös entinen päiväkotirakennus on purettu. Ainutlaatuisen kohteesta tekee sen sijainti keskustan alueella hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyydessä sekä sen rajoittuminen suurelta osin Juhani Ahon puistoon. Suunnittelualueen koko on 3631m²

Suunnittelualueelle tavoitellaan enintään 6 kerroksista rakentamista ja noin 4000–5000 k-m² rakennusoikeutta, joka tarkoittaa noin 70 asuntoa. Hankkeessa pilotoidaan vähähiilistä kerrostalorakentamista hyödyntäen uusia innovaatioita rakentamisessa sekä asumisessa.

Asemakaavoitus

Asemakaavahankkeen suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2024 ja asemakaavamuutos asetetaan vireille 5.6.2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 12.6.-11.7.2024. Asemakaavamuutoksen ehdotus laaditaan kaupungin ohjaamana kumppanihaun ja kumppanin kanssa tehtävän suunnittelutyön jälkeen. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoituksena viedä kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn loppuvuodesta 2024. Asemakaavamuutos on tavoitteena viedä hyväksymiskäsittelyyn kevään 2025 aikana. Asemakaavamuutos tulee noudattamaan yleiskaavan 2040 tavoitteita ja valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. Yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä AK (kerrostalovaltainen asuntoalue) ja lisäksi se rajautuu paikallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1977.

Lisätietoja asemakaavoituksesta: /asuminen-ja-ymparisto/maankaytto-ja-kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Järvenpään kaupunki etsii suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kautta kumppania toteuttamaan Mannilantie 52 kärkihanketta 3.6–2.8.2024 välisenä aikana. Kumppanuushakuun osallistuvan toimijan tulee toimittaa oheisen kilpailuohjelman vaatimusten mukainen tarjous otsikolla ”Mannilantie 52 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu” 2.8.2024 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi

Tiedustelut ja lisäkysymykset voi jättää tiistaihin 11.6.2024 klo 16 mennessä, joihin vastaamme kootusti torstaina 13.6.2024.

Kilpailuehdotukset arvioi kaupungin sisäinen arviointiryhmä ja lopullisen tontinluovutuspäätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittanut toimija sitoutuu edistämään kumppanuuskaavoitusta yhteissuunnittelun periaattein yhdessä kaupungin kanssa.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Suunnittelun reunaehdot

Osallistumis- ja arviointisuunnintelma

Katusuunnitelma

Jaa juttu: