Vireillä olevat asemakaavat

Järvenpäässä on 25 kaupunginosaa.

NÄHTÄVILLÄ OLEVA ASEMAKAAVA ON JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ ASEMAKAAVOITUKSEN VERKKOSIVULLA.

  • nähtävillä olevaan asemakaavaan voit tutustua asemakaavoituksen verkkosivuilla
  • nähtävillä olevaan asemakaavaan voit tutustua Järvenpää -infon asiakaspalvelun opastuksella
  • nähtävillä olevaan asemakaavaan voit tutustua Järvenpää -infon asiakaspäätteen avulla

Järvenpää-infon asiakaspalvelun yhteystiedot: Järvenpää-info, Bulevardikortteli 3.krs, PL 41 (Sibeliuksenkatu 8), 04401 JÄRVENPÄÄ, s-posti: info@jarvenpaa.fi, puh: 040 315 2880 (käynti rakennustyömaan aikana Mannilantien kautta).


Vireillä olevat asemakaavat ovat keskeneräisiä kaavoituskohteita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla. Asemakaavan vireille tulosta ja nähtäville tulosta verkkosivulle, kaavoituksen eri vaiheissa ilmoitetaan kuulutuksella Järvenpään kaupungin verkkosivulla: Kuulutukset.

Voimassa olevia asemakaavoja ja voimassa olevia rakentamistapaohjeita voit katsella
Järvenpään karttapalvelussa. Valitse karttanäkymästä oikealta ylhäältä, karttatasot: Asemakaavahakemisto ja Ajantasa-asemakaava. Klikkaamalla karttaa saat lisätietoja.

Asemakaavatyöt etenemisvaiheen mukaan:

Asemakaavatyötä aloitettaessa laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS. Se on nähtävillä vireille tulosta ehdotusvaiheeseen asti asemakaavoituksen verkkosivulla ja Järvenpää-infon asiakaspalvelussa.

2023 VOIMAAN TULLEET ASEMAKAAVAT

2022 VOIMAAN TULLEET ASEMAKAAVAT

Jaa juttu: