Vireillä olevat asemakaavat

Järvenpäässä on 25 kaupunginosaa.

Vireillä olevat asemakaavat ovat keskeneräisiä kaavoituskohteita, joiden etenemistä voit seurata tällä sivulla.
Asemakaavojen vireilletulosta sekä kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan kuulutuksella Järvenpään kaupungin verkkosivulla: Kuulutukset.

Nähtävillä oleviin asemakaavasuunnitelmiin voit tutustua myös Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12. Koronapandemian vuoksi, suosittelemme varaamaan ajan palvelupisteestä.

Voimassa olevia asemakaavoja ja rakentamistapaohjeita voit katsella
Järvenpään karttapalvelussa. Valitse karttanäkymästä oikealta ylhäältä, karttatasot: Asemakaavahakemisto ja Ajantasa-asemakaava. Klikkaamalla karttaa saat lisätietoja.

Asemakaavatyöt etenemisvaiheen mukaan:

Asemakaavatyötä aloitettaessa laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS. Se on nähtävillä vireilletulosta ehdotusvaiheeseen asti asemakaavan omalla sivulla sekä Seutulantalon palvelupisteessä.

Jaa juttu: