Kivipuiston monipalvelukeskus

Kivipuiston monipalvelukeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa senioriasuntoja. Kaavamuutos perustuu Järvenpään kaupungin ja Kivipuiston Palvelukotisäätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2017. Kaavamuutoksen valmistelu jatkuu vuonna 2021.

Kaavatunnus 080022

JARDno-2017-37

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävillä (MRL 62§, MRA 30§) 1.2.−2.3.2017.

Asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavan selostus

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 23.11.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jaa juttu: