Anni-tädin kylän kehittäminen

Anni-tädin kylästä rakentuu laadukas pientaloalue Tuusulanjärven rannalle, perinteikkään Vanhankylänniemen kylkeen. Kohderyhmänä ovat pientaloasujat, jotka arvostavat tilaa, kestävää elämäntapaa, yhteisöllisyyttä ja asumista monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien äärellä.

Anni-tädin kylän kilpailuohjelma

Järvenpään kaupunki järjesti Anni-tädin kylän alueesta suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 15.11.2022-10.1.2023. Kilpailussa kaupunki haki toteuttajia alueen yhteissuunnitteluun ja kumppanikaavoitukseen. Kilpailu toteutettiin kaikille avoimena suunnittelukilpailuna. Kilpailualue koostui kahdesta kilpailukohteesta, jotka oli viitteellisesti jaettu kahteen suunnittelualueeseen.

Kiinnostuneiden toimijoiden tuli laatia kilpailuehdotus ja antaa hintatarjous suunnittelualueesta/alueista. Kilpailussa haettiin laadukasta toteutusta, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen paikkaan. Kilpailuehdotusten arvioinnissa laadun painoarvoksi oli määritelty 60 % ja hinnan 40 %. Laatuarvioinnissa painotettiin resurssiviisaus- ja ympäristönäkökulmia, kaupunkikuvaa sekä asumisen ja suunnitelman toimivuutta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 12.3.2023 kokouksessaan kilpailuehdotuksia ja päätti suunnittelukilpailun voittajista. Kaupunginvaltuusto valitsi kilpailukohteeseen I. Suomen Hyvä Koti Oy:n ja Honkarakenteen kilpailuehdotuksen Vanhiksen Lyhdyt ja kilpailukohteeseen II. VRP Etelä-Suomi Oy:n ja Honkarakenteen kilpailuehdotuksen Pihakvartetti.

Valittujen toimijoiden kanssa käynnistettiin yhteissuunnittelu alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on laatia asemakaavaehdotus kevään aikana. Kun asemakaava on saanut lainvoimain, voi käynnistyä alueen kunnallistekniikan rakentaminen sekä asuntorakentaminen. Muut yhtiömuotoiset tontit tullaan luovuttamaan myöhemmin vaiheistetusti alueen kehittymisen edetessä. Ensimmäiset omakotitontit tulevat tarjouskilpailuun, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Kilpailuehdotukset
Vanhiksen Lyhdyt
Pihakvartetti

Kilpailualue

Jaa juttu: