Rajankäynti

Mikäli kiinteistön rajalta on kadonnut rajapyykki tai asianosaisella on aihetta epäillä, ettei rajapyykki ole oikealla paikalla, on ennen rajapyykin paikoilleen rakentamista pidettävä kiinteistönmääritystoimitus (rajankäynti). Kiinteistönmääritystoimitusta haetaan kiinteistötoimitushakemus-lomakkeella. 

Kaupungin mittaryhmää voidaan pyytää myös tekemään rajannäyttö. Tällöin rajalle tai rajapyykin paikalle laitetaan puupaalu kertomaan rajan sijainti, mutta pyykkejä ei rakenneta. 

Kiinteistönmääritystoimituksen maksu peritään joko kiinteänä maksuna tai todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena, kun kyseessä ovat laajemmat alueet. Rajankäynnin kustannukset peritään yleensä käytyyn rajaan rajoittuvien kiinteistön omistajilta käytyjen rajanpituuksien suhteessa. 

Lisätietoja rajannäytöstä mittauspalveluista

Jaa juttu: