Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitset lähes aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Järvenpäässä rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta vuorokauden ympäri.

Lupa voi olla joko rakennuslupa, toimenpidelupa, maisemalupa tai purkamislupa. Rakennusjärjestyksessä kerrotaan tarkemmin, milloin tarvitset luvan. Tätä voi myös kysyä Lupapisteessä neuvontapyynnöllä.

Ohjeiden kautta on hyvä tutustua etukäteen mm. asiakirjoihin, joita eri luvat tarvitsevat. Asiakirjoja tilataan ja toimitetaan eri tahoilta ja siksi on varauduttava erilaisiin toimitusaikoihin.

Lupa- ja suunnitteluasioissa tarvittava kartta-aineisto tilataan Karttakaupasta. Kaupan kautta saa tilattua myös virallisia liitteitä, kuten lainhuudon ja kiinteistörekisteriotteen.

Rakennusvalvonnan päätökset ovat nähtävillä kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä Lupapisteen Julkipano-sivulla. Oikaisuvaatimuksen jättäminen on ohjeistettu julkipanon yhteydessä.

Lupapisteen käyttöön saa apua Järvenpää-infosta tai kansalaisneuvonnasta.

Katso myös muut luvat Luvat -sivulta.

Jaa juttu: