Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitset lähes aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Järvenpäässä rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta vuorokauden ympäri.

Lupa voi olla joko rakennuslupa, toimenpidelupa, maisemalupa tai purkamislupa. Rakennusjärjestyksessä kerrotaan tarkemmin, milloin tarvitset luvan. Tätä voi myös kysyä Lupapisteessä neuvontapyynnöllä.

Ohjeiden kautta on hyvä tutustua etukäteen mm. asiakirjoihin, joita eri luvat tarvitsevat. Asiakirjoja tilataan ja toimitetaan eri tahoilta ja siksi on varauduttava erilaisiin toimitusaikoihin.

Rakennusvalvonnan päätökset ovat nähtävillä kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä Lupapisteen Julkipano-sivulla. Oikaisuvaatimuksen jättäminen on ohjeistettu julkipanon yhteydessä.

Lupapisteen käyttöön saa apua Seutulantalon palvelupisteeltä tai kansalaisneuvonnasta.

Jaa juttu: