Lehmustien pientalotontit, jatkuva haku

Järvenpään kaupunki myy tai vuokraa kolmetoista erillispientalotonttia Haarajoen alueelta.

Lehmustien pientaloalue sijaitsee n. 6 kilometriä Järvenpään keskustasta itään. Uusi kaava-alue on viihtyisän Haarajoen pientaloalueen kupeessa, jossa palvelut ovat lähellä. Alueelta on vain kilometrin matka lähimpään päiväkotiin, kouluun sekä kauppaan. Haarajoen junaseisake ja Helsinki-Lahti-moottoritien liittymä sijaitsevat kahden kilometrin päässä.

Tontit sijaitsevat Mahonkikadun, Tiikkikujan ja Akaasiakujan varrella ja niitä on 13 kappaletta. Tarjolla on tontteja 160-250 k-m2 asuinrakennusoikeudella ja 40-75 k-m2 talousrakennusoikeudella. Tutustu tontteihin karttapalvelussa .

Tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa. Tontin voi varata soittamalla p. 040 315 2425 tai sähköpostilla marjaana.kokkonen@jarvenpaa.fi.

Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa Mahonkikadun päästä. Alueen kunnallistekniikkaa rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Alueelle rakennetaan myös valokuituverkosto.

Tonttien hinnat ovat 70.000 € (160k-m2) ja 80.000 € (250k-m2) Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1150 €/tontti. Tontit on myös mahdollista vuokrata. Vuosivuokra on 5 % tontin ostohinnasta ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. 

Lehmustien pientaloalueelle rakennetaan alue yhteisjätekeräykselle, johon tontin ostajan on liityttävä ja sitouduttava. Alueen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset (2500€) peritään tonttikaupan yhteydessä. Yhteisjätekeräys on käytettävissä, kun alueella voi asua. Yhteisjätekeräys koskee kortteleita 1559, 1561-1564.

Tonttien perustamistapa ja rakennettavuus

Alueelta on vuonna 2020 tehty kaavarungon maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (liite). Perustamistavat tulee tarkentaa rakennuspaikolla tehtävien pohjatutkimusten perusteella. Myytävät tontit sijoittuvat perustamistapalausunnon alueille 4 ja 5.

Tärinä ja melu

Melun huomiointi suunnittelussa; kaavassa on ohjattu tietyillä tonteilla rakentamaan 30dB julkisivun äänieristys. Näillä tonteilla melusuoja muodostuu päärakennuksesta, jonka sivu rakennetaan vasten melulähdettä. Jäljelle jäävälle osalle tontin rajaa tulee rakentaa meluaita.

Tarkempi tieto kaavaselostuksessa ja rakentamistapaohjeessa.

Hulevedet     

Hulevesien ohjaus (hule-5)​

Tontilla olevat /tulevat pintavedet pitää viivyttää tontilla ennen ohjaamista kunnallistekniikan hulevesiverkostoon​. Naapurin maalle tai yleiselle alueelle ei saa johtaa pintavesiä tontilta​.

Voit tutustua hulevesien hallintaan ja lainsäädäntöön tarkemmin​:

/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/hulevedet

Tonttitarjouslomake

Tonttijaot

Asemakaavakartta

Rakentamistapaohje

Kaavaselostus

Tonttikorkokartta ja tasaukset

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia 2020

Katu- ja puistosuunnitelman koostepiirros

Rakennettavuusselvitys

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Tontin varaaminen ja tontteihin liittyvät asiat p. 040 315 2425

Kaava-asioissa; kaavasuunnittelija p. 040 315 2630

Lupa-asioissa; www.lupapiste.fi

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri p. 040 315 2233

Jaa juttu: