Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi ja edistämiseksi. Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä.

Ekotukihenkilö hoitaa tehtäväänsä muun työnsä ohella. Ohjeellinen suositus on, että ekotukihenkilö voi käyttää ekotukiasioihin yhden päivän kuukaudessa. Ekotukitoiminta edellyttää, että toiminnalla on johdon tuki ja koko organisaatio sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.

Ekotukitoiminta on suunnattu ensisijaisesti kunnille ja julkisille organisaatioille. Ekotuki-sivuilla on kuitenkin runsaasti materiaalia, jota mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää omassa vastuullisuustyössään.

Ekotukitoiminnasta voit lukea lisää ekotukitoiminnan verkkosivuilta.

Ekotukitoiminnan tavoitteet

  • ympäristönäkökulman huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa
  • ympäristötietoisuuden ja -vastuullisen toiminnan lisääminen työpaikoilla
  • resurssien säästäminen
  • ympäristötavoitteiden jalkauttaminen konkreettisiksi toimiksi

Ekotukihenkilö kannustaa ja opastaa

Ekotukihenkilön rooli räätälöityy työyhteisön ja tekijänsä mukaan. Tärkeintä on kannustaa ja opastaa muita ympäristön kannalta kestävämpiin toimintatapoihin. 

Ympäristön huomioon ottava toiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi energiansäästönä, kestävinä hankintoina ja liikkumisvalintoina sekä jätteen määrän vähenemisenä. Jätehuollon tehostumisella ja resurssien järkevä käyttö myös näkyvät vuositasolla tehtävinä säästöinä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus koordinoi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus koordinoi ekotukitoimintaa Järvenpäässä ja muissa toiminta-alueensa kunnissa. Ekotukihenkilöiden työtä tuetaan erilaisilla koulutuksilla, verkostotapaamisilla ja materiaaleilla. Ekotukihenkilöt saavat tuekseen myös Keski-Uudenmaan kunnissa toimivien ekotukihenkilöiden verkoston.

Valtakunnallisesti toimintaa kehittää ja koordinoi Helsingin kaupunki.

Jaa juttu: