Järkevä-palkinto

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tehtäviä ympäristötekoja ja resurssiviisasta toimintaa.

Resurssiviisauden idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia siten, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään ympäristön hyvinvoinnin tai laajemmin resurssiviisaan toiminnan edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

  • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
  • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
  • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
  • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla järvenpääläinen yritys, yhdistys, ryhmä tai yksityishenkilö. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Järkevä-palkinto on jaettu vuodesta 2002. Palkinto on liittynyt kaupungin kestävän kehityksen Järkevä-ohjelmaan. Järkevä-ohjelma korvattiin vuonna 2019 Resurssiviisas Järvenpää -tiekartalla. Nyt myös Järkevä-palkinnon kriteerit on päivitetty nykyisen resurssiviisaustyön mukaisiksi.


Vuoden 2021 palkinto Kierrätyskirppu ry:lle

Järvenpään Kaupunkikehityslautakunta päätti palkita Kierrätyskirppu ry:n vaikuttavasta kierrätystoiminnastaan.

Kierrätyskirppu on usean vuoden ajan toteuttanut vapaaehtoistyönä monipuolisesti resurssiviisaita toimenpiteitä pienentäen Järvenpään kaupungin, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden ympäristövaikutuksia ja edistänyt asukkaiden hyvinvointia. Esimerkkejä toiminnasta on mm. kaupungin poistuvien yksiköiden pienirtaimiston kierrätys sekä myynti ja myyntituoton käyttäminen kaupunkilaisten hyväksi. Järjestö on organisoinut myös mm. Syyssiivous 2021 -kampanjan paikallisen yrityksen kanssa, jossa Järvenpään asukkaille järjestettiin kierrätyslavoja ja -teltta. Kierrätettäviä tavaroita lahjoitettiin ja myytiin eteenpäin uudelleen käyttöön. Järjestö on tukenut asukkaiden kierrätystoimintaa iltatoreilla, järjestämällä eri teemoilla kestävyysiltamia, sekä toimittamalla kerättyjä koulutarvikkeita kehitysmaihin.

Toiminta on esimerkillistä pienentäen konkreettisesti haitallisia ympäristövaikutuksia ja lisäten ihmisten ymmärrystä ja tekoja resurssiviisauteen liittyen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa Kierrätyskirppu Ry:n toiminnan ansiosta eri toimijat ml. järjestöt, yritykset ja kaupunkilaiset tekevät yhteisyötä Järkevä-palkinnon mukaisten tavoitteiden edistämiseksi. Pitkäjänteisellä toiminnalla on laaja vaikuttavuus.

Palkinto oli järjestyksessään yhdeksästoista.

Lue koko palkintouutinen

Järkevä-palkinnon luovutustilaisuus
Pienimuotoinen luovutustilaisuus pidettiin Järvenpää-talolla. Palkinnon luovuttivat kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen sekä kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Nea Karenius. Palkinnon vastaanottivat Kierrätyskirpun edustajina Hanna TalvitieMikko Hartonen ja Jenni Komonen.

Pikku-Järkevä

Pikku-Järkevä on kestävän kehityksen palkinto, joka on kohdistettu nimenomaan lapsille tai lapsiryhmille. Pikku-Järkevällä halutaan huomioida omatoimisia arkipäivän tekoja.

Vuoden 2021 palkinto myönnettiin Mankalan koulun 6K-luokalle ruokahävikin torjumisesta. Luokan oppilaat ovat kiinnittäneet huomiota lautaselle jäävään ruokajätteeseen. Samaa viestiä viedään nyt muillekin ryhmille ja näin pienestä teosta saadaan aikaan jotain suurempaa.

Pikku-Järkevä -palkinto lanseerattiin vuonna 2018. Palkinnon myöntää kaupunkikehityksen ympäristötiimi. Palkinnonsaajalla on mahdollisuus esittää toive palkinnon sisällöstä, joka pyritään järjestämään yritysyhteistyöllä. Esimerkiksi Oinaskadun koulun 3B sai toiveensa mukaisesti herkkuja sekä lautapelejä Suomalaisen kirjakaupan lahjoittamana.


Järkevä-palkinnon voittajat

2021 Kierrätyskirppu ry tekee vaikuttavaa kierrätystoimintaa vapaaehtoisvoimin. Kierrätyskirppu on apuna esimerkiksi purkutalojen, muuttokohteiden ja varastojen tyhjennyksissä.

2020 Ravintola Härmän Rati käyttää ainoana Suomessa ruuan valmistuksessa 99 % luomua. Härmän Rati on voittanut LUOMU SM -kilpailujen pienten toimijoiden sarjan nyt neljä vuotta peräkkäin.

2019 LIDL Suomi ky:n Järvenpään jakelukeskus on kestävän kehityksen edelläkävijä, jonka toiminnassa resurssiviisaus on avainasemassa mm. kierrättämisen, energiankäytön, uusiutuvan energiantuotannon ja teknologian kautta.

2018 Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliike on tehnyt esimerkillistä työtä yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen hyväksi Järvenpäässä.

2017 Vuoden 2017 palkinto myönnettiin Vaatelainaamo Vaatepuu Oy:lle, joka toteuttaa kestävää kehitystä tarjoamalla mahdollisuuden vaihtelevaan arki- ja juhlapukeutumiseen. Vaatepuu avaa jäsenilleen yhteisöllisen vaatekaapin, josta voi lainata vaatteen tilaisuuteen kuin tilaisuuteen tarvitsematta kuitenkaan ostaa asua itselleen.

2016 Järkevä-palkinto myönnettiin Fortum Power & Heat Oy:lle. Yhtiön Järvenpään bio-CHP-laitos on edistänyt kotimaisten biopolttoaineiden, etenkin lähipolttoaineiden, käyttöä ja investoinut uusimpaan tekniikkaan energiantuotannossa. Laitos käyttää lähes 100-%:sti vain uusiutuvia energianlähteitä.

2015 Järvenpään kaupunkikehityslautakunta myönsi vuoden 2015 Järkevä-palkinnon Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle tulevaisuuden liiketoiminnasta, joka yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla kannattavan kasvun ja työpaikat kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen.

2014 Järvenpään kaupunkikehityslautakunta myönsi vuoden 2014 Järkevä-palkinnon Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnan johtavalle rakennustarkastaja Jouni Vastamäelle. Jouni on kehittänyt ja edistänyt rakennusvalvonnan toimintaa ja sähköistä asiointia valtakunnallisesti merkittävälle tasolle.

2013 Järvenpään kaupunkikehityslautakunta myönsi vuoden 2013 Järkevä-palkinnon Järvenpään kaupungin Kiinteistöpalveluiden ympäristövastaava Katri Väyryselle. Katri edistää aktiivisesti ympäristöasioita ja kierrättämistä Järvenpäässä niin työssään Järvenpään kaupungin palveluksessa kuin myös vapaa-aikanaan yhdistyskentällä.

2012 Keski-Uudenmaan Kierrätys- ja Toimintakeskus ry:n Kierrätysmylly vähentää syntyvän jätteen määrää kierrättämällä lahjoitettuja käyttökelpoisia tavaroita, tarvikkeita ja laitteita.

2011 Järvenpään Mestariasunnot Oy:n esimerkillinen toiminta uustuotannon ja korjausrakentamisen energiatehokkuudessa.

2010 Oy Primula Ab. Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen toiminnan merkittävimmät tavoitteet täyttänyt hiilineutraali elintarvikealan yritys.

2009 Palkintoa ei jaettu.

2008 Järkevä-palkinto myönnettiin kahdelle eri taholle: Kalevi Eronen pitää kaupunkia siistinä keräämällä muiden ihmisten heittämiä roskia ja jätteitä katujen varsilta. Järvenpään ympäristöyhdistys ry järjestää muun muassa erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia.

2007 Järvenpään ruokapiirit: Tanhuniitty, Pellonkulma ja Kotilinna. Ruokapiiritoimintaa on ollut Järvenpäässä jo 15 vuoden ajan ja se on tarjonnut perheille mahdollisuuden hankkia luonnonmukaisesti ja turvallisesti tuotettua lähiruokaa.

2006 Ekotaiteilija Raija Puukko. Raijan taidetta kuvastavat sanat ekologisuus, esteettisyys ja eettisyys. Töihin tarvittavat esineet hän hankkii luonnosta, kirpputoreilta, osto- ja myyntiliikkeistä sekä ystävien varastoista.

2005 Kestovaippayhdistys ry Keski-Uusimaa. Yhdistys pitää kestovaippaesittelyjä erilaisissa tapahtumissa sekä kursseja alueen työväenopistoissa. Lisäksi se pyrkii välittämään vauvaperheisiin tietoa kestovaippojen käyttämisestä Keski-Uudenmaan alueen neuvoloiden välityksellä.

2004 Kinnarin koulu on toiminnallaan edistänyt Järkevän tavoitteita, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kompostointia. Koululle on myönnetty Vihreä lippu päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelman kriteerien täyttämisestä.

2003 Kaarnapolku 2-4 asukkaat. Biojätteiden ja puutarhajätteiden pitkäaikainen ja esimerkillinen kompostointi kiinteistön omalla kompostorilla.

2002 Kirjaston käyttäjät. Järkevä-palkinto myönnettiin Järvenpään kirjastojen käyttäjille ekotehokkaasta kirjojen, lehtien, levyjen, kasettien ja videoiden yhteiskäytöstä.

Pikku-Järkevän voittajat

2021 Mankalan koulun 6K-luokan oppilaat saivat palkinnon esimerkillisestä ruokahävikin torjumisesta.

2020 Palkintoa ei jaettu.

2019 Palkinto myönnettiin Oinaskadun 3B-luokalle, joka on osallistunut JYK:n ympäristön siivoamiseen, kukin vuorollaan. Raati piti erityisesti siitä, että kestävää kehitystä edistetään koko luokan voimin. Luokka on kehittänyt toimintamallin, jota muutkin ryhmät voivat lähteä toteuttamaan. Tänä vuonna yhteistyöhön osallistui Järvenpään Suomalainen kirjakauppa, joka lahjoitti luokan toivomia palapelejä.

2018 Ensimmäinen Pikku-Järkevä myönnettiin pienelle 3-vuotiaalle pojalle, joka omatoimisesti oli halunnut siivota lähikoulun pihaa perjantai-illanviettäjien jäljiltä.

Jaa juttu: