Varhaiskasvatuksen yhteisöohjautuvuus -hanke

OKM rahoittama yhteisöohjautuvuushanke on päättynyt ja puolentoista vuoden kehittämismatka on saanut aikaan johtamis- ja toimintakulttuurin muutosta. Tästä matkasta olemme julkaisseet 3 podcastia Järvenpääpuheessa (linkit sivun oikeassa laidassa). Kehittämistyöhön osallistui koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Kehittämistä tukivat koulutukset ja henkilöstön kehittämispäivien työskentelyt.

Varhaiskasvatuksen tutkimusmatka yhteisöohjautuvuuden tiellä jatkuu

Keva on myöntänyt Järvenpään varhaiskasvatuksen Hyvinvointia yhteisöohjautuvuudesta -hankkeelle työelämän kehittämisrahaa, joten tutkimusmatkamme varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteisöohjautuvuuden kehittämisen tiellä saa jatkoa. Yhteisöohjautuvuutta on vahvistettu 2022–2023 OKM:n rahoittaman hankkeen avulla. Mukana on koko Järvenpään kunnallinen varhaiskasvatus.

Kevään 2024 aikana tuemme henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöohjautuvuutta tukevien käytänteiden (puheeksi ottaminen, neuvonpito, parvimalli, joustava työnjako) levittämistä ja kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin.

Varhaiskasvatuksen työhyvinvointikyselyn 2022 (ja aiempien) tulosten mukaan henkilöstö kokee, että heillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Tämän lisäksi koettiin, että työn tekemiseen ei ole riittävästi aikaa ja päällekkäiset työtehtävät kuormittavat.

Yhteisöohjautuvan toiminnan myötä, kun päätöksentekokykyihimme luotetaan ja johtajuutta on jaettu, mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön lisääntyvät. Koemme työnimua ja meillä on voimavaroja työskennellä, emmekä pelkää epäonnistumista. Tämä ruokkii kokeilukulttuuria, oppimista ja onnistumisen kokemuksia, jotka ovat työmme tärkeitä elementtejä.

“On tosi paljon asioita, joihin me voimme työssämme vaikuttaa. Sen sisäistäminen ja hyödyntäminen lisää motivaatiota ja työssä jaksamista. Kun pääsemme hyödyntämään vahvuuksiamme, meillä on mahdollisuus oppia myös valtavasti uutta toisilta. Pienetkin käytännön muutokset, pohdinta jne. voivat saada yhteisössä aikaan tosi paljon hyvää”, kommentoi työntekijä kehittämismatkaltaan.

Tavoitteena on pitkäkestoinen toiminta- ja johtamiskulttuurin muutos. Rakennamme yhteisöohjautuvaa toimintakulttuuria Järvenpään varhaiskasvatuksen arkeen. Edessä on pitkäjänteinen ja laaja muutosprosessi, jonka tuloksena henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvointi vahvistuvat ja voimavaroja pystytään kohdistamaan entistä paremmin laadukkaan pedagogiikan toteuttamiseen.

Kehittämme yhteisöohjautuvia ysiköitä osallisuuden suuntaan, jossa tiimeillä on selkeämpi vastuu ja päätöksenteon mahdollisuus. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä tukemalla henkilöstöä kokeilukulttuuriin ja vahvistamalla verkostomaista toimintatapaa. Tarkastelemme johtamisrakenteen toimivuutta ja kehitämme sekä tiimi- ja tiimiparityöskentelyä että yhteistyötä eri päiväkotien kesken.

Kuntatasolla yhteisöohjautuvuutta vahvistetaan sekä päiväkodin johtajien tasolla että suhteessa hallintoon. Yhteisöohjautuvuuden periaatteiden mukaisesti hankkeessa tartutaan erityisesti sellaisiin kehittämisen kohteisiin, jotka koetaan yksiköissä haastavimpina. Näin ollen rakennamme paikallisia ratkaisuja.

Meillä on monenlaista yhteisöohjautuvuutta jo nyt mm. työhön ohjautumisessa vaihteleviin läsnäolotilanteisiin liittyen, tiimien välistä tiivistä yhteistyötä osaamisen ja työnjaon suhteen sekä joustavien oppimisryhmienmuodostamiseen mielenkiinnonkohteiden ja tarpeiden pohjalta. Tunnistamme myös joitain periytyneitä toimintatapoja, joissa voisimme toimia toisin, tai joista voisimme luopua. Yhden ryhmän joskus betoniinkin valetut perinteet eivät toimi kaikissa tämän päivän tilanteissa.

Tutkimusmatkamme aikana tuemme paikallista kehittämistyötä mm. erilaisin koulutuksin tai ajattelun mahdollisuuksia järjestämällä. Tutkimusperustaisuutta ja asiantuntijuutta vahvistaa erityisesti Jointu Rethink – Alternatives to Hierarchy. Myös eri oppilaitosten opiskelijoiden lopputöiden kautta saamme tutkimustuloksia ja peilipintaa hankkeeseemme.

Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen 2021


Yhteystiedot:
Suvi Lindberg, projektipäällikkö
p. 040 315 3070
suvi.lindberg@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: