Kehittäminen ja hanketyö

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on vuosittain käynnissä erilaisia kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatua. Hankkeita rahoittavat mm. Opetushallitus ja Opetus ja kulttuuriministeriö. Hankkeet ovat määräaikaisia, mutta hankkeiden kehittämistyöllä on jatkuvia ja pitkäjänteisiä tavoitteita myös hankkeiden päättymisen jälkeen opetuksen ja kasvatuksen laadun vahvistamiseksi. Pääset tutustumaan hankkeisiin tarkemmin alla olevista linkeistä.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja systemaattisesti Järvenpäässä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa arviointia tehdään eri tasoilla: kaupunki- (kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus), yksikkö-, tiimi- ja yksilötasoilla. Toimintaa kehitetään arvioinnista saatujen tulosten perusteella. Arvioinnin avulla tunnistetaan toiminnan vahvuudet ja tarpeet. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan vuosittain myös asiakastyytyväisyyskysely huoltajille. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia tarkastellaan suhteessa muuhun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointiin, ja otetaan osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämistä. Arvioinnin ja asiakastyytyväisyyskyselyn myötä voidaan toteuttaa pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja monipuolista kehittämistyötä opetuksen ja kasvatuksen laadun vahvistamiseksi Järvenpäässä.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan täydennyskoulutusten ja osaamisen jakamisen myötä. Myös henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita tarkastellaan laadun arvioinnissa esille nousseiden tarpeiden näkökulmasta. Täydennyskoulutuksia järjestetään sisäisesti ja myös ulkopuolisten palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien toimesta. Henkilöstön osaamisen kehittämisellä vahvistetaan pedagogista osaamista ja työn tekemisen taitoja muuttuvissa työskentely-ympäristöissä.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Lukemaan innostamisen vuosimalli luotu Lukemaan! -hanketyön pohjalta

Lukemaan! -hankkeen toiminta lähenee loppuaan ja on aika koota yhteen vuoden aikana tehtyä työtä. Hankkeen lopputyönä Järvenpäähän on luotu lukemaan innostamisen vuosimalli.

27.5.2022
Kehittäminen ja hanketyö, Lukemaan! -hanke
Oppilaat ja huoltajat pohtivat perusopetuksen nykytilaa Kaikille yhteinen koulu –kuulemisissa 

Osana Kaikille yhteinen koulu -kehittämistoimintaa Järvenpää toteutti Järvenpään perusopetuksen oppilaille sekä huoltajille kuulemistilaisuudet, joiden tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten oppilaat ja huoltajat kokevat koulun nykytilan, ja mitä he pitävät tärkeinä osa-alueina perusopetuksessa.

5.5.2022
Kehittäminen ja hanketyö, Opetus ja kasvatus
Järvenpään varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: varhaiskasvatuksessa iloitaan ja pysähdytään arjen pienten asioiden äärelle

Järvenpään varhaiskasvatuksessa lapsilla on mahdollisuus kokea iloa ja yhdessä tekemistä toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Leikki on olennainen 

10.2.2022
Kehittäminen ja hanketyö, Opetus ja kasvatus, Varhaiskasvatus
Lisää uutisia
Jaa juttu: