Ryhmät ja toiminta

Läsnäolo toiminnassa

Toiminnassa ei ole läsnäolopakkoa, vaan myönnetyn paikan käyttämisestä päättää huoltaja. Lapsen läsnäolo toiminnassa ja kotiinlähtö perustuvat lapsen ja vanhempien sopimukseen, jota ohjaajat valvovat. Lapsi voi kulkea IP:stä kotiin itsenäisesti tai voi voidaan sopia, että hänet noudetaan.

Yhteistyö ja tiedonkulku

Lapsen päivän muodostaminen ehjäksi kokonaisuudeksi edellyttää sujuvaa tiedonkulkua ja kiinteää yhteistyötä kodin, koulun ja iltapäivätoiminnan välillä. Vanhempina Teillä on oikeus ilmaista mielipiteenne ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Toimintakauden aikana järjestetään tapahtumia, joihin lapsen perheenjäseniä kutsutaan mukaan.

Kuljetukset

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia. Jos lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus, kuljetus koskee vain kuljetusta koululta IP -toimintaan, ei sieltä kotiin.

Paikkojen myöntäminen

Mikäli paikkoja ei löydy kaikille varsinaisena hakuaikana hakeneille hakijoille, osoitetaan ne kouluittain seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ensimmäisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
  2. Toisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
  3. Sisarusperuste. Toisen luokan oppilas sijoitetaan samaan ryhmään ensimmäisellä luokalla olevan sisaruksen kanssa.
  4. Arvonta. Mikäli hakijoiden välillä ei ole eroa, käytetään arvontaa.

Varisnaisen hakuajan jälkeen paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä, mutta erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat etusijalla.

Toimintaryhmän osoittamien

Iltapäivätoiminnan paikka pyritään ensisijaisesti osoittamaan perheen toivomasta ryhmästä. Toiveesta voidaan kuitenkin poiketa seuraavista syistä:

  1. Ensimmäisellä luokalla toimintaan osallistuneet toisen luokan oppilaat pyritään, aina huoltajien niin halutessa, sijoittamaan ensisijaisesti samaan ryhmään kuin ensimmäisellä luokalla. Näin toimimalla edistetään lapsen ihmissuhteiden pysyvyyttä ja lisätään turvallisuuden tunnetta.
  2. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan, että ryhmässä on useampia samaan ikäryhmään ja samaa sukupuolta olevia lapsia ja että eripituiseen toimintaan osallistuvien lasten määrä jakautuu tasaisesti ryhmien välillä.
  3. Lapsen tuen tarve. Iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevaa lasta ryhmään sijoitettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja lapsen mahdollisuuksia toimia ryhmässä.
  4. Ev.lut. seurakuntaan kuulumattomat lapset sijoitetaan kaupungin toimintaan, mikäli huoltaja sitä toivoo ja tarjolla on vaihtoehtoinen ryhmä.

Monelle koululle muodostuu useampia kaupungin tarjoamia ryhmiä. Näissä paikka osoitetaan koulu IP toiminnasta ja lapsia jaetaan eri ryhmiin ohjaajien johdolla.

Myönnetyn paikan peruuttaminen

Varsinaisena hakuaikana tai heti sen jälkeen hakeneille maksutonta peruutusaikaa on koulujen alkuun saakka. Lukuvuoden aikana myönnetyn toimintapaikan voi perua kuluitta viikon kuluessa päätöksen saamisesta, mikäli lapsi ei ole aloittanut toiminnassa. Peruutusajan päätyttyä astuvat voimaan irtisanomista koskevat ohjeet. Tarkemmat tiedot peruuttamisesta kerrotaan IP -päätöksessä.

Tukea tarvitsevien lasten osallistuminen iltapäivätoimintaan

Lapsen toimintaan osallistuminen yli 20 lapsen ryhmässä voi tuen tarpeesta johtuen olla haastavaa. Jotta lapsen tarvitsema tuki voidaan huomioida lasta toimintaan sijoitettaessa ja ryhmien ohjaajaresurssia kohdennettaessa, on erittäin tärkeää, että tuen tarpeesta mainitaan myös hakemuksessa. Suositeltavia ovat mm. tiedot lausunnoista, esikoulun terveiset sekä etenkin huoltajan oma näkemys.

Paikan irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Irtisanomisohjeet

Toiminnan järjestäjällä on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka tai olla ottamatta lapsi toimintaan maksamattoman toimintamaksun perusteella.

Mikäli toimintapaikkaan liittyen on tehty päätös toimintamaksun perimättä jättämisestä, voidaan paikka irtisanoa, mikäli sitä ei ole käytetty yhden kalenterikuukauden aikana lainkaan eikä syynä ole sairaudesta johtuva poissaolo.

Pitkäkestoinen sairasloma ja muu poissaolo

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

IP ryhmät ja haettavien paikkojen määrät lv 2023-2024

Ryhmät on määritelty koulukohtaisesti. Paikkaa voi kuitenkin hakea koulupaikasta riippumatta mistä tahansa ryhmästä ja hakemus otetaan tasavertaisesti huomioon päätöstä tehdessä.

KouluIP-ryhmät PaikkojaSijaintiToiminnan järjestäjä
Anttilan kouluAnttila IP 1 ja 270Koulu, Vanha Valtatie 40Järvenpään kaupunki
Haarajoen kouluHaarajoki IP 135Haarajoen kerhohuone, Haarajoenkatu 2Järvenpään ev. lut. seurakunta
Kinnarin koulun Oinaskatu IP 1 ja 250Oinaskadun yksikkö, Vanha Yhdystie 25Järvenpään kaupunki
Harjulan kouluHarjula IP 1,2,390Koulu, Vihtakatu 32Järvenpään kaupunki
Järvenpään YhteiskouluJuhola IP 1 ja 240Koulu, Sipoontie 12, Urheilukatu 8Järvenpään kaupunki
Järvenpään YhteiskouluKirkonkulma IP25Kirkonkulma, Kirkkotie 6Järvenpään ev. lut. seurakunta
Kartanon kouluKartano IP 1 ja 250Koulu, Kaskitie 10-12Järvenpään kaupunki
Kinnarin kouluKinnari IP 1,2,3100Koulu, Koulukuja 3Järvenpään kaupunki
Kristillinen kouluKristillinen koulu IP 1 ja 250Kristillinen koulu, Sibeliuksenväylä 42Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Järvenpään YhteiskouluKyrölä IP 1 ja 250Koulu, Sipoontie 12, Urheilukatu 8Järvenpään kaupunki
Mankalan kouluMankala IP 120Mankalan kerhohuone, Kytötie 73Järvenpään ev. lut. seurakunta
Mankalan kouluMankala IP 2 ja 355Koulu, Kytötie 73Järvenpään kaupunki
Saunakallion kouluSaunakallio IP 1 ja 260Koulu, Pihkapolku 4Järvenpään kaupunki

Jaa juttu: