Työmuodot ja yhteystiedot

Perusnuorisotyö

Perusnuorisotyön keskiössä on matalan kynnyksen vapaa-ajantoiminta,​ johon kuuluu avoin nuorisotilatoiminta​, kohdennettu toiminta, kerhotoiminta sekä vertaisnuortentoiminta​. Perusnuorisotyön lähtökohtana on nuorten osallistaminen ja omaehtoisen toiminnan lisääminen.

Erityisnuorisotyö

​Erityisnuorisotyön tavoitteena​ on nuorten tavoittaminen, kohtaaminen sekä ohjaaminen. Muita tavoitteita ovat nuoren hyvinvoivan arjen, koulunkäynnin ja päihteettömyyden tukeminen sekä nuoren itsenäisyyden edistäminen. Työskentely nuorten ja heidän perheidensä kanssa on voimavara- ja ratkaisukeskeistä.  Erityisnuorisotyöntekijät ovat mukana myös kouluilla sekä nuorisotalon avoimissa illoissa. Erityisnuorisotyöntekijät vastaavat Järvenpäässä tapahtuvasta jalkautuvasta työstä yhdessä nuorisopalveluiden muiden työntekijöiden kanssa.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tarkoituksena on nuorten kohtaaminen kouluilla ja tavoitteina on tukea ja kehittää koulujen yhteisöllisyyttä sekä aktivoida ja osallistaa nuoria kouluympäristössä. Koulunuorisotyö on varhaista puuttumista ja hyvinvoinnin edistämistä kouluilla. Koulunuorisotyöntekijä, nuorisotyöntekijä työparinaan, käy viikon aikana jokaisella Järvenpään yläkoululla toteuttamassa välituntitoimintaa. Lisäksi kouluilla tehtävään työhön kuuluu 5.-9.-luokkalaisten teemalliset kokonaisuudet ja toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävä työ.

Kuvassa vasemmalta oikealle: nuorisotalotyö, koulunuorisotyö, nuorisopalvelujen päällikkö, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja ohjaavien alojen Liito-työpaja.
Jaa juttu: