Työmuodot ja yhteystiedot

Perusnuorisotyö

Perusnuorisotyön keskiössä on matalan kynnyksen vapaa-ajantoiminta​ johon kuuluu avoin nuorisotilatoiminta​, kohdennettu toiminta, sekä kerhotoiminta​. Nuorisotilan aukioloajat löydät täältä. Kerhot ja tapahtumat täältä. Perusnuorisotyön lähtökohtana on nuorten osallistaminen ja omaehtoisen toiminnan lisääminen.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää lastensuojelua sekä sosiaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden, ensisijaisesti 13-18 -vuotiaiden nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja ohjaaminen.

Erityisnuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä, kun huoltajalla ja/tai nuorella itsellään herää huoli, esimerkiksi liittyen perheeseen, vapaa-aikaan tai koulunkäyntiin. Kunkin nuoren kohdalla mietitään yhdessä perheen ja verkoston kanssa tarvittava tuki. Erityisnuorisotyöntekijät ovat mukana myös taloilloissa sekä kouluilla.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tarkoituksena on nuorten kohtaaminen kouluilla ja tavoitteina on tukea ja kehittää koulujen yhteisöllisyyttä sekä aktivoida ja osallistaa nuoria kouluympäristössä. Koulunuorisotyö on varhaista puuttumista ja hyvinvoinnin edistämistä kouluilla. Koulunuorisotyöntekijä, nuorisotyöntekijä työparinaan, käy viikon aikana jokaisella Järvenpään yläkoululla. Kouluilla tehtävään työhön kuuluu myös 8. ja 9. luokkalaisille pidettävät nuorisotyön teematunnit.

Jaa juttu: