Ainolan aluekeskus

Eteläinen Järvenpää on tulevien vuosien keskeinen kehittämisen painopistealue. Eteläinen Järvenpää tulee tukeutumaan vahvasti junaradan tarjoamiin hyviin liikenneyhteyksiin. Ainolan aseman ympärille syntyy vahva lähipalveluita tarjoava Ainolan aluekeskus Järvenpään keskustan rinnalle.

Ainolan aluekeskuksesta rakentuu kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas keskittymä, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, helppo liikkuminen sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Laadukkaisiin ratkaisuihin ja ympäröivään kulttuurimiljööseen istuva rakentaminen mahdollistaa alueelle myös täysin uudenlaisen profiloitumisen ja identiteetin. Alueen suunnittelussa huomioidaan erityisesti lapsiperheet.

Asuminen on kerrostalovaltaista, mutta myös matalammilla kaupunkitaloilla ja yhtiömuotoisella omakotitaloasumisella on paikkansa. Alueelle rakentuu yhteensä noin 100 000 kerrosneliötä asuin- ja liiketilaa. Suunnittelualueella hyödynnetään musiikkiteemaa sekä pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa.

Pääradan parantuvat junayhteydet etelään ja pohjoiseen vahvistavat Ainolan aluekeskuksen vetovoimaa. Hyvät ja toimivat kevyen liikenteen yhteydet asemille sekä julkisen liikenteen kehittäminen erityisesti keskustan ja Ainolan välillä turvaavat kestävät liikenneratkaisut. 

Ainolan aluekeskuksen rakennuttajakumppanit

Järvenpään kaupunki järjesti Ainolan aluekeskuksen keskuskorttelin 2135 kehittämisestä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 29.3.-14.5.2021. Kaupunginvaltuusto valitsi keskuskorttelin toteuttajaksi Hartelan ehdotuksen “Salainen Puutarha”. Tutustu Hartelan kilpailutyöhön “Salainen puutarha”

“Haimme hinta-laatu-kilpailussa laadukasta toteutusehdotusta keskuskortteliin. Hartelan korkeatasoinen ja kaupunkikuvaltaan aluekeskukseen erinomaisesti istuva ehdotus vastasi parhaiten kaupungin tavoitteisiin ja laatukriteereihin”, kertoo maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen.

Keskuskorttelin ohella kaupunginvaltuusto päätti viereisen korttelin toteuttajien valinnasta neuvottelumenettelyyn perustuen. Aluekeskukseen vievän liikenneympyrän länsipuolelle tulee HOK-Elannon päivittäistavarakauppa. Uusi S-market kokoluokan kauppa tulee vastaamaan eteläisen Järvenpään palvelutarpeeseen. Korttelin asumisen kokonaisuuden toteuttaa NCC.

Seuraavat hankekumppanit valittiin neuvottelumenettelyn kautta vuosina 2021 ja 2022. Keskuskorttelin toteuttajina tulevat Hartelan ohella toimimaan Marvea ja PROY. Ensimmäisen asuinrakennusten korttelialueen 2139 toteuttajaksi on valittu YIT. Rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2023.

Kunnallistekniikan rakentaminen etenee ja asuntorakentaminen on käynnistynyt

Aluekeskuksen pohjoisosan vesihuollon ja katujen rakentaminen käynnistyi kesällä 2022. Samaan aikaan alkoi Väylän ratahankkeen työt. Pohjoisosan kunnallistekniikan rakentaminen valmistuu kevään 2023 aikana, jonka jälkeen tehdään viimeistelytöitä. Eteläosan kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2024.

Kunnallistekniikan ohella keskuskorttelin asuntorakentaminen käynnistyi Hartelan toimesta loppuvuodesta 2022. Maaliskuussa 2023 käynnistyi keskuskorttelin pysäköintilaitoksen rakentaminen. Pysäköintilaitoksen urakoi Fira, ja laitokseen tullaan keskittämään kahden korttelin asukaspysäköinti sekä alueen liityntäpysäköinti. Radan viereen, Jokamiehenraitin varteen nousee Marvean kaksi asuinkerrostaloa, joista ensimmäisen rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2023.

Jaa juttu: