Harjulan kampus

Uuden oppimisympäristön mukainen Harjulan kampus rakennetaan puretun Harjulan koulun paikalle Verkkotielle. Vanhan koulun tilalle rakennetaan uudisrakennus ja vanhempi B-siipi peruskorjataan vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Harjulan kampuksen investointihankkeen 10.6.2019.

Tulevaan kampukseen sijoittuu alakoulu sekä päiväkoti. Tilat on suunniteltu noin 450 koululaiselle ja 150 esikoulu- ja päiväkoti-ikäiselle lapselle. Yhteisöllisyys korostuu uudessa kampuksessa nykyaikaisissa monimuunneltavissa oppimisympäristöissä.

Rakentamisessa hyödynnetään muuntojoustavuutta, joka yhdistää eri toimijoiden tilan käytön tehokkaasti saman katon alle. Tämä mahdollistaa myös rakennuksen iltakäytön. Koulun ja päiväkodin lisäksi rakennuksen tulevia käyttäjiä ovat muun muassa liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto sekä kansalaistoiminta.

Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2020 ja uuden kampuksen on tarkoitus valmistua keväällä vuonna 2022. Lapset ja henkilökunta pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2022.

Harjulan kampus rakenteilla heinäkuussa 2021 (Kuva: Fira Group Oy)
Vaaleanruskeassa tiilirakennuksessa näkyy seinällä teksti "Harjulan kampus".
Verkkotien puoleista julkisivua helmikuussa 2022. (Kuva: Fira Group Oy)

Pienen koulun yhteisöllisyyttä

Harjulan tulevassa koulussa lapset opiskelevat kolmessa pienessä koulussa eli “solussa” yhden ison koulun sisällä. Lapsi käy koulua samassa tutussa solussaan koko alakoulun ajan esikouluikäisestä kuudenteen luokkaan asti. Näin opetushenkilöstö pysyy lapselle samana ja myös henkilökunta oppii tuntemaan koululaisen paremmin. 

Päiväkodin piha Harjulan kampuksella Järvenpäässä
Pihan hiekkatekonurmi asennettiin lokakuussa 2021. (Kuva: Fira Group Oy)
Urheilusalissa kiiltävä massa lattiassa. Kuvan taka-alalla mies ja koripallokoreja.
Pulastic-lattian PU-pintamassaa levitetään helmikuussa 2022. (Kuva: Fira Group Oy)

Yksilöllisiä oppimispolkuja läpi luokkarajojen

Harjulan kampuksen tavoitteena on kehittää yksilöllisiä oppimispolkuja ja vuosiluokkien rajoja rikkovaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin joustavissa opetusryhmissä. Tilojen käyttöä kehitetään erityisesti joustava esi- ja alkuopetusyhteistyö huomioiden. Tämä mahdollistaa esi- ja perusopetuksen henkilökunnan tiiviin yhteistyön niin, että lapselle voidaan tarjota kulloistakin kehitysvaihetta parhaiten palveleva oppimisympäristö. Harjulan kampuksen tilat antavat mahdollisuuden monipuoliseen, pitkäkestoiseen leikkiin erilaisissa ryhmissä.

Opettajat toimivat yhteisopettajuudessa ja koulussa opiskelemme paikalla ja liikkuen – sisällä ja ulkona. Rohkaisemme lapsia monipuoliseen ilmaisuun omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja onnistumisista nauttien.

Harjulan uuden kampuksen yhdyssillan väliseinätyöt
Yhdyssillan väliseinätyöt käynnissä lokakuussa 2021. (Kuva: Fira Group Oy)
Rakennuksen sisällä valkoinen taiteovi puoliksi auki. Lattialla remonttisuoja.
Uudisosan tilaa tarvittaessa jakavat taiteseinät on asennettu 2. kerrokseen helmikuussa 2022. (Kuva: Fira Group Oy)
Sisätiloissa suurien ikkunoiden edessä tummentavat rullaverhot.
Ruokalan sähkötoimiset rullaverhot. Kuva: Fira Group Oy.
Jaa juttu: