Katujen ja puistojen suunnittelu

Suunnittelemme yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa toimivaa, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Rata- ja tiehankkeissa teemme tiivistä yhteistyötä Väyläviraston kanssa.

Suunnitelmia ovat yleissuunnitelmaluonnokset, katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset sekä yksityiskohtaisempi rakennussuunnitelma.

Suunnitteluohjelma

Joka vuosi laaditaan suunnitteluohjelma, jossa päätetään ko. vuoden suunnittelukohteet. Meneillään olevan vuoden kohteisiin voit tutustua karttapalveluksessa.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Suunnittelun aikana järjestetään kohteista riippuen yleisötilaisuuksia kaupunkilaisille ja yhteistyötahoille. Näistä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Yleisötilaisuuksissa esitettävät suunnitelmaluonnokset asetetaan kaupungin verkkosivuille tutustuttavaksi. Näistä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelmaehdotukset ovat MRA:n mukaisesti julkisesti nähtävillä ennen suunnitelmien virallista hyväksymistä ja toteuttamista. Näistä tiedotetaan aina ko. kohteen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille osoitetulla kirjeellä, kaupungin verkkosivuilla ja kuulutuksella lehdessä.

Toivomme kuntalaisilta palautetta ja kehitysehdotuksia eri vaiheissa asiakaspalautejärjestelmän kautta.

Jaa juttu: