Rakentamisen valvonta

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen liittyvät lupahakemukset, tekee rakentamisen aikaisia katselmuksia, päättää rakennusrasitteista ja osaltaan valvoo yleisen edun näkökulmasta muun muassa rakennetun ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja siisteyttä.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija ja rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kadulla liikkuvat kaupunkilaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Päävastuu säädöstenmukaisesta ja laadukkaasta rakentamisesta on hankkeen osapuolilla ja tonttien sekä kiinteistöjen siisteydestä ja kunnosta niiden omistajilla.

Asuntojen, koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvontaa hoitaa Järvenpäässä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Rakennusvalvonnan toimintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat parhaiten Lupapisteen neuvontapalvelun kautta. Yksittäisille henkilöille sähköpostilla lähetetyt neuvontapyynnöt saattavat jäädä huomioimatta tai ko. henkilö ei ole tavoitettavissa. Lupapisteessä vastaukset ovat kootusti osapuolten nähtävissä ja neuvontapyynnön voi tarvittaessa helposti kääntää lupahakemukseksi.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön.

Yleisimmät kysymykset Lupapisteen käytöstä.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu osaltaan valvoa rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Käyttökelpoisen tavaran epäsiististä varastoinnista huomauttaa rakennusvalvonta. Ilmoituksen voit tehdä kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Selkeät roskaamisasiat kuuluvat jätelain kautta ympäristöviranomaiselle, joka Järvenpäässä on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Jaa juttu: