Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Järvenpäässä on yhdeksän (9) luonnonsuojelulailla rauhoitettua puuta ja yksi siirtolohkare. 

  • Vanhankylänniemen kuusi (6) tammea (2017)
  • Vanhankylänniemen mänty (2017)
  • Kyrölän mänty (1993)
  • Suuri pihakuusi Pöytäalhossa (1991)
  • Isokydön siirtolohkare (1985)

Luonnonmuistomerkit Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kunnissa.

Jaa juttu: