Luonnonsuojelualueet ja -kohteet

Järvenpäässä on yhteensä noin 122,2 ha suojeltuja alueita. Laajin alueista on Lemmenlaakson lehto (91,2 ha), joka on myös Natura 2000-verkostoon kuuluva alue. Pienempiä suojelualueita ovat Laurilantien varressa sijaitseva Ketosukkulakoin suojelualue (0,7 ha), Tuusulanjärven itärannan tervaleppäkorvet (yhteensä 1,89 ha), sekä juuri suojellut Isokydön purolaakson lehto (5,3 ha), Vanhankylänniemen jalopuulehto (1,7 ha) ja Haarajoen jokivarsilehto (0,4 ha). Jokilehto (0,5 ha) ja Osmonlehto (2,5 ha) ovat yksityisten maanomistajien suojelemia alueita.

Toinen Natura-alue on Tuusulanjärven länsirannalla sijaitseva Tuusulanjärven lintuvesi. Osa alueesta on valtion omistuksessa ja kyseiset Natura-alueen osat on suojeltu luonnonsuojelualueina. Tuusulanjärven lintuveden luonnonsuojelualueesta (yht. 25 ha) 18 ha on Järvenpään puolella.

Alueiden lisäksi voidaan suojella yksittäisiä arvokkaita luontokohteita luonnonmuistomerkkeinä. Järvenpäässä on yhdeksän luonnonsuojelulailla rauhoitettua puuta ja yksi siirtolohkare.

Ketosukkulakoin suojelualue

Alue on erittäin uhanalaisen sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan ketosukkulakoin (Scythris laminella) esiintymisalue. Elinympäristö rajattiin suojelualueeksi vuonna 2008 ja sitä on hoidettu sekä perhosen esiintymistä ja hoitoalueen kasvillisuutta seurattu vuodesta 2010 alkaen.

Tuusulanjärven tervaleppäkorvet

Tuusulanjärven itärannalla sijaitsee kolme suojellun luontotyypin esiintymää, jotka on rajattu suojelualueiksi vuoden 2020 lopussa. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 1,9 ha.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Järvenpäässä on yhdeksän (9) luonnonsuojelulailla rauhoitettua puuta ja yksi siirtolohkare.

Vanhankylänniemen kuusi (6) tammea (2017)
Vanhankylänniemen mänty (2017)
Kyrölän mänty (1993)
Suuri pihakuusi Pöytäalhossa (1991)
Isokydön siirtolohkare (1985)

Jaa juttu: