Tuusulanjärven lintuvesi

Tuusulanjärven Natura-alueeseen kuuluu kolme erillistä vesi- ja rantakosteikkoaluetta: eteläpää, länsirannan keskiosa ja pohjoispää. Näistä pohjoispää sijaitsee Järvenpäässä, muut etelämpänä Tuusulan puolella. Alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin perusteella niin kutsuttuna SPA-alueena (Special Protection Area) eli linnustonsuojelualueena. Pohjoispää on alueista linnustollisesti kaikkein arvokkain. Koko Natura-alueen pinta-ala on yhteensä 200 hehtaaria. Valtion omistama osuus Tuusulanjärven lintuvedestä on rauhoitettu luonnonsuojelualueena. Luonnonsuojelualue on kokonaisuudessaan 25 ha ja siitä 18 ha on Järvenpään puolella.

Tuusulanjärvi on merkittävä myös maisemaltaan ja kulttuurihistorialtaan. Rannoilla on taiteilijakotimuseoita, ja rantojen virkistyskäyttö on runsasta. Alue on tärkeä myös lintuharrastukselle ja -tutkimukselle, sillä seurantatietoja on 1940-luvulta lähtien.

Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kerrotaan Tuusulanjärven tilasta ja annetaan käyttö- ja hoitosuositukset Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueille.

Lue lisää Tuusulanjärven lintuveden Natura-arvoista.

Retkelle Tuusulanjärven lintutornille

Järvenpään lintutorni sijaitsee Tuusulanjärven pohjoispäässä. Tornille kulkee Joukonpolku-niminen pitkospuureitti Järvenpään Taidetalon takaa (Harjuvaarankuja 2). Lintutornille johtava reitti kiertää pienen lenkin alueella puiden katveessa. Polun varrella on kerrottu opastauluin alueen linnustosta ja kasveista. Joukonpolusta ja pitkospuiden kunnosta vastaa Ely-keskus.

Huomioithan, että lintutornissa ja pitkospuureitillä ei ole talvikunnossapitoa, joten kaikki liikkuminen alueella on jokaisen omalla vastuulla.

Pesimäalueella pesii kymmeniä eri lintulajeja ja se on myös tärkeä vesilintujen ja kahlaajien muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka. Alueella voit bongata esimerkiksi silkkiuikkuja, joutsenia, sorsalintuja, naurulokkeja ja harmaahaikaroita. Suothan linnuille pesimärauhan liikkuessasi alueella.

Lisätietoa lintujen suojelusta ja lintuharrastuksesta löydät muun muassa BirdLife Suomi ry:n sivuilta.

Kuva_Asuminen ja Ympäristö_Maankäyttö ja kaavoitus
Lintutornista on näkymä Natura-alueen ja järven yli Järvenpään keskustaan.
Jaa juttu: