Kokoukset ja päätöksenteko

Ylintä poliittista valtaa kaupungissa käyttävät vaaleilla valitut kaupunginvaltuutetut. Lisäksi päätösvaltaa voivat käyttää lautakunnat, jaostot ja muut toimielimet sekä yksittäiset viranhaltijat. Kunnan päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Valtuuston kokouksia voit seurata paikan päällä Järvenpää-talolla tai verkkolähetyksen kautta. Muiden toimielinten kokoukset eivät ole julkisia, mutta niitä koskevat esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Järvenpään kaupungin julkaisujärjestelmässä. Samassa järjestelmässä julkaistaan myös valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja vältämme julkaisemasta henkilötietoja verkkoon. Jos henkilötietoja on tarpeen julkaista, julkaistut henkilötiedot poistuvat 21 tai 37 päivän kuluttua julkaisusta (Kuntalaki § 140). Salassa pidettäviä tietoja ei julkaista verkkoon lainkaan. Päätöksistä tai niiden liitteistä voi tehdä yksilöidyn tietopyynnön kaupungin kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseen sekä kirjaamon yhteystiedot löytyvät Kuvaus asiakirjojen julkisuudesta -sivulta.

Yhteystiedot ja sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden yhteystiedot sekä heitä ja johtavia viranhaltijoita koskevat sidonnaisuusilmoitukset löydät luottamushenkilöjärjestelmästä.

Jaa juttu: