Työllisyyttä edistävät hankkeet

Kaupungin hankinnoilla työtä nuorille ja työttömille

Työllistämisehtojen asettamisella julkisiin hankintoihin tuotetaan Järvenpäässäkin työpaikkoja esimerkiksi nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Työllistämisehto voi olla tarjouspyynnössä osa laadullista pisteytystä tai ehdoton vaatimus.

Työllistämisehtoa on Järvenpäässä käytetty pitkäkestoisiin hankintoihin, joissa on paljon työvoiman rekrytointitarvetta kuten rakennusurakat, terveyspalvelut, kiinteistöpalvelut, puhtaanapidon palvelut ja catering palvelut.

Suomessa useat kunnat ovat asettaneet työllistämisehtoja hankintoihinsa. Järvenpään kaupunki pilotoi työllistämisehtojen asettamista kaupungin hankintoihin vuosina 2017-2018. Nykyään työllistämisehdon käytön mahdollisuutta arvioidaan säännöllisesti Järvenpään kaupungin hankinnoissa. Kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut tukee työllistämisehdon käyttöönsä ottanutta yritystä ehtoon soveltuvan henkilön löytymisessä.

Julkaisuja: Työllistämisehto voi olla ratkaisu työvoimapula-alalla. Alltime Oy hyötyi työllistämisehdosta. Järvenpään työllistämisehto esimerkki syyskuu/2019 Kuntalehdessä. Tilaajayksikön kokemuksia työllistämisehdon asettamisesta hankintaan Kokeillaan rohkeasti ja otetaan opiksi

Asiantuntevaa materiaalia löytyy aiheesta muun muassa Hankinnoista duunia -hankkeen kokemuksista.

Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Marjo Kanninen.

Case Matkailu -kehittämishanke

Yhteistyötä Case Matkailussa tekevät Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut, elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto, alueen yrittäjät, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja STEP-koulutus.

Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Sirkka Riikonen.

Case Metalli – kehittämishanke

Metallialan työvoimapula haasteisiin pureutuva yhteistyöryhmä keväästä 2019 alkaen. Mukana Järvenpään kaupunki, paikalliset alan yritykset ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda). Lue lisää Case Metallista.

Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Marjo Kanninen. Metallialalla on töitä Järvenpäässä -video

Työllisyyskummi -mentorina työelämäpolulla

Järvenpään Työllisyyskummit ovat vapaaehtoisia, eläkkeelle jääneitä tai eläköityviä oman alansa ammattilaisia, jotka tukevat täysi-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia työelämään pääsemisessä tai kouluttautumismahdollisuuksien kartoittamisessa.

Työllisyyskummit ovat mentoreita, joiden kokemusta, hiljaista tietoa ja työelämästä kertynyttä verkostoa asiakkaat saavat mahdollisuuden hyödyntää. Työllisyyskummi tekee näkyväksi vahvuuksia ja tukee asiakasta käyttämään niitä. Kummien tehtävänä on antaa rakentavaa palautetta esim. työnhakutaidoista, jotta omaa toimintaansa muuttamalla asiakas voi päästä haluamaansa suuntaan.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää! Yhteystaho osaamis- ja työllisyyspalveluissa Vaikuttamon palvelupiste.

Tulevaisuuden työntekijöitä työvoimapula-aloille kesätyöpilotointi

Osaamis- ja työllisyyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä työnantajien ja perusopetuksen kanssa. Yhteistyö nähdään tärkeänä nuorten ammatinvalinnan sekä työvoimapula-alojen tulevaisuuden työvoiman saatavuuden näkökulmasta. ​

Perusopetuksen 8. luokan aikana nuoret tekevät tulevaisuuteen suuntaavia ammatinvalinnallisia ratkaisuja. Osa nuorista suuntautuu lukio-opintoihin ja osa ammatillisiin opintoihin seuraavana vuonna. Kesätyöstä saatavalla kokemuksella voi olla merkittävä vaikutus tulevaisuuden opiskelusuunnitelmien näkökulmasta. 9. luokan keväällä valinnat ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta on jo pitkälti tehty ja tämän vuoksi ammatinvalintaan tulisi voida vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. ​

Osaamis- ja työllisyyspalvelut kokeilee kesällä 2021 kesätyöllistämisen laajentamista kokeiluluonteisesti valittujen metallialan työvoimapulayritysten kanssa. Kesätyösuhteen tulee olla ennen kaikkea nuorta ammatinvalinnallisesti tukeva ja nuorelle räätälöity. Vaikuttamon palvelupiste vastaa perusopetuksen, nuorten ja työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja työllistämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista. ​

Kokeilun tulokset käydään läpi syksyllä 2021 ja mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.​

Lisätietoja pilotoinnista Vaikuttamosta. Puh. 040 315 3151

Jaa juttu: