Työllisyyttä edistävät hankkeet

Case Matkailu -kehittämishanke

Yhteistyötä Case Matkailussa tekevät Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut, elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto, alueen yrittäjät, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Järvenpään Seurakuntaopisto. Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Sirkka Lehti.

Case Metalli – kehittämishanke

Metallialan työvoimapula haasteisiin pureutuva yhteistyöryhmä keväästä 2019 alkaen. Mukana Järvenpään kaupunki, paikalliset alan yritykset ja keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda). Lue lisää Case Metallista. Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Marjo Kanninen.

Metallialalla on töitä Järvenpäässä -video

Työllistämisehdoilla työttömille ja nuorille työtä

Työllistämisehtojen asettamisella julkisiin hankintoihin tuotetaan työpaikkoja tai muita työllistämistä edistäviä toimenpiteitä. Työllistämisehdoilla on tuotettu työtä esimerkiksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja osatyökykyisille. Työllistämisehto voi olla osa laadullista pisteytystä tai ehdoton vaatimus.

Työllistämisehto sopii parhaiten isoihin tai pitkäkestoisiin hankintoihin. Esimerkiksi hankintoihin, joissa on paljon työvoiman rekrytointitarvetta kuten rakennusurakat, hoiva-palvelut, kiinteistöpalvelut, puhtaanapidon palvelut ja catering palvelut.

Työllistämisehtojen asettamisessa hankintoihin kannattaa konsultoida oman organisaatiosi hankintapalveluja tai hankintalakimiestä. Asiantuntevaa materiaalia löytyy aiheesta muun muassa Hankinnoista duunia -hankkeen kokemuksista.

Suomessa useat kunnat ovat asettaneet työllistämisehtoja hankintoihinsa. Järvenpään kaupunki pilotoi työllistämisehtojen asettamista kaupungin hankintoihin vuosina 2018-2019. Nykyään työllistämisehdon käytön mahdollisuutta arvioidaan säännöllisesti Järvenpään kaupungin hankinnoissa.

Julkaisuja: Työllistämisehto voi olla ratkaisu työvoimapula-alan yritykselle. Alltime Oy hyötyi työllistämisehdosta. Järvenpään työllistämisehto esimerkki syyskuu/2019 Kuntalehdessä.

Yhteyshenkilö osaamis- ja työllisyyspalveluissa Marjo Kanninen.

Työllisyyskummi -mentorina työelämäpolulla

Järvenpään Työllisyyskummit ovat vapaaehtoisia, eläkkeelle jääneitä tai eläköityviä oman alansa ammattilaisia, jotka tukevat täysi-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia työelämään pääsemisessä tai kouluttautumismahdollisuuksien kartoittamisessa.

Työllisyyskummit ovat mentoreita, joiden kokemusta, hiljaista tietoa ja työelämästä kertynyttä verkostoa asiakkaat saavat mahdollisuuden hyödyntää. Työllisyyskummi tekee näkyväksi vahvuuksia ja tukee asiakasta käyttämään niitä. Kummien tehtävänä on antaa rakentavaa palautetta esim. työnhakutaidoista, jotta omaa toimintaansa muuttamalla asiakas voi päästä haluamaansa suuntaan.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää! Yhteystaho osaamis- ja työllisyyspalveluissa Vaikuttamon palvelupiste.

Tulevaisuuden työntekijöitä työvoimapula-aloille kesätyöpilotointi

Osaamis- ja työllisyyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä työnantajien ja perusopetuksen kanssa. Yhteistyö nähdään tärkeänä nuorten ammatinvalinnan sekä työvoimapula-alojen tulevaisuuden työvoiman saatavuuden näkökulmasta. ​

Perusopetuksen 8. luokan aikana nuoret tekevät tulevaisuuteen suuntaavia ammatinvalinnallisia ratkaisuja. Osa nuorista suuntautuu lukio-opintoihin ja osa ammatillisiin opintoihin seuraavana vuonna. Kesätyöstä saatavalla kokemuksella voi olla merkittävä vaikutus tulevaisuuden opiskelusuunnitelmien näkökulmasta. 9. luokan keväällä valinnat ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta on jo pitkälti tehty ja tämän vuoksi ammatinvalintaan tulisi voida vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. ​

Osaamis- ja työllisyyspalvelut kokeilee kesällä 2021 kesätyöllistämisen laajentamista kokeiluluonteisesti valittujen metallialan työvoimapulayritysten kanssa. Kesätyösuhteen tulee olla ennen kaikkea nuorta ammatinvalinnallisesti tukeva ja nuorelle räätälöity. Vaikuttamon palvelupiste vastaa perusopetuksen, nuorten ja työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja työllistämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista. ​

Kokeilun tulokset käydään läpi syksyllä 2021 ja mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.​

Lisätietoja pilotoinnista Vaikuttamosta. Puh. 040 315 3151

Jaa juttu: