Kasvihuonekaasupäästöt

Alueelliset päästöt Järvenpäässä

Vuonna 2020 Järvenpään kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta olivat yhteensä 104,6 kt CO2-ekv ja vuonna 2021 ennakkotiedon mukaan 108,5 kt CO2-ekvivalenttia. Päästöt ilman teollisuutta laskivat 10 % vuodesta 2019 vuoteen 2020 ja ennakkotiedon perusteella nousivat 4 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tiedot perustuvat vuosittain laadittavaan CO2-raporttiin.

CO2-raportissa tarkasteltavat päästöt pitävät sisällään kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksen, rakennusten lämmityksen (sähkö, maalämpö, kaukolämpö, erillislämmitys), tieliikenteen, maatalouden sekä jätehuollon päästöt.

Päästökehitys Järvenpäässä 2008-2021
Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Järvenpäässä vuosina 2008–2021 ilman teollisuutta. Vuoden 2021 tieto on ennakkotieto. (CO2-raportti 2022)
Kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2020
Järvenpään päästöt sektoreittain vuonna 2020 ilman teollisuutta. (CO2-raportti 2022)

Tutustu myös Suomen ympäristökeskuksen päästölaskentaan.

Kulutuksen päästöt

Järvenpää on selvittänyt ensimmäistä kertaa kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Alueelliset päästölaskentamallit, kuten yllä käsitellyt CO2-raportti ja SYKE:n laskenta, kattavat kunnan maantieteellisellä alueella tapahtuvat päästöt. Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa laskentaan sisältyvät kunnan ja kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt huolimatta siitä, missä kulutetut hyödykkeet on tuotettu. Esimerkiksi järvenpääläisten kuluttamasta ruuasta ja tavaroista aiheutuvat päästöt sisältyvät laskentaan, vaikka niiden tuotanto tapahtuu pääosin Järvenpään tai Suomen rajojen ulkopuolella.

Tarkasteltavat päästösektorit ovat energiankulutus ja rakentaminen, liikkuminen, ruoka
sekä tavarat ja palvelut. Järvenpään kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020
yhteensä 7,68 t CO2-ekv asukasta kohden. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 8,7 t CO2-ekv asukasta kohden. Järvenpään asukaskohtaiset kulutuksen päästöt olivat laskentaan osallistuneista
kunnista pienimmät.

Kulutuksen päästöt Järvenpäässä vuonna 2020
Järvenpään kulutuksen päästöjen jakauma Järvenpäässä 2020. Päästöt jakautuivat melko tasaisesti
kaikille neljälle päästösektorille, joten päästövähennystoimia tarvitaan kaikilla osa-alueilla.

Selvitä oma hiilijalanjälkesi

CO2-raportin tai Suomen ympäristökeskuksen laskenta eivät sisällä alueen asukkaiden henkilökohtaisesta kulutuksesta syntyviä päästöjä, esimerkiksi ruokaostoksia tai lomamatkaa. Siksi asukaskohtainen päästöluku voi vaikuttaa pieneltä verrattuna päästölaskureista saamaasi henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen.

Oman hiilijalanjälkesi voit selvittää Sitran elämäntapatestillä tai tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti-laskurilla. Samalla saat vinkkejä ilmastoviisaaseen arkeen.

Seuraa päästöjen kehitystä viikkotasolla:

Jaa juttu: