Ympäristövalvonta ja -luvat

Järvenpään ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä eläinlääkintähuollosta huolehtii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Ympäristökeskuksen toiminnan tavoitteena on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

Järvenpään ympäristönsuojelumääräykset löydät Rakennusvalvonnan sivuilta.

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonta vastaa mm. pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyvistä valvonta-asioista. Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta.

Ympäristövalvonta – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Ympäristövalvonta vastaa mm. ympäristö- ja maa-ainesluvista, meluilmoituksista ja eräistä muista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä. Katso lupa-asioissa myös Rakennusvalvonta (linkki sivun oikeassa laidassa).

Luvat ja ilmoitukset – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan vastuualueita ovat asumisterveys, elintarvikevalvonta, talousvesi, terveydensuojelulain mukaiset toiminnot, tupakkalain valvonta ja uimavedet.

Ympäristöterveys – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ilmanlaadun seuranta

Ilmansuojeluun liittyviin tehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu.

Ilmanlaadun seuranta – Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Jaa juttu: