A

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluissa palkkatyö nähdään ihmisen ja hänen lähipiirinsä parhaana sosiaaliturvana. Työllisyydenhoidon tavoitteena on muun muassa  ennaltaehkäistä työttömyyden pitkittymistä, vähentää nuorisotyöttömyyttä sekä palvella työnantajia työllistämiseen liittyissä asioissa.

Kuntalaisena asiakkuuteemme pääset omatoimisesti puhelinsoitolla sekä kaupungin sosiaalitoimiston tai Työ- ja elinkeino -toimiston ohjaamana. Tavoitteenamme on tukea sinua avoimille työmarkkinoille henkilökohtaisen palvelun keinoin. Järjestämme myös kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityöllistämistä. Palvelukielemme on pääasiassa suomi. Tarvittaessa käytämme tulkkia.

Työnantajana saat neuvoja erilaisiin työllistämisvaihtoehtoihin sekä tietoa haettavista työllistämistuista. Tavoitteenamme on, että työnantajien työvoimatarpeet ja työttömät työnhakijat kohtaavat. Meidän kautta voit myös löytää hakemasi uuden työntekijän.

Vasemmalta Työllisyyspalvelut -valikosta löydät lisää tietoa palveluistamme työnhakijoille ja työnantajille.

 Työllisyysyksikkö_2018 

TYYLILLÄ DUUNIIN! Lue mitä palvelussa on tarjottu työttömille kuntalaisille. Katso myös esittelyvideot ja lue "blogia".

Duuniportaali.fi Kaikille maksuton rekrytointisivusto. Paikalliset työnantajat ja työvoima kohtaavat! 

Maahanmuuttaja! Versossa annetaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää ohjausta ja tietoa maahanmuuttajille, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.