Business Järvenpään yritystilaisuudessa esiteltiin kaupungin valmisteilla olevaa yritys- ja elinkeino-ohjelmaa

Business Järvenpää järjesti syyskuussa elokuvateatteri Studio 123:ssa infotilaisuuden kaupungin yrityksille ajankohtaisista aiheista, kuten kaupungin uudesta yritys- ja elinkeino-ohjelmasta, kaupungin ja Mestaritoiminnan hankinnoista sekä kestävistä tapahtumista.

Marko Lehenberg ja Harri Palviainen esittelemässä yritys- ja elinkeino-ohjelman lähtökohtana olevaa kaupunkistrategiaa. Kuva: Ari Minadis.

Business Järvenpään järjestämä yritystilaisuus kokosi syyskuussa joukon kaupunkilaisia yrittäjiä kuulemaan kaupungin ajankohtaisista aiheista elokuvateatteri Studio 123:een. Tilaisuus alkoi Helsinki Ring of Industryn kampanjavideolla, joka kuvaa elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia KUUMA-seudun alueella, johon myös Järvenpää kuuluu.

Ensimmäisen varsinaisen esityksen pitivät kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja elinvoimajohtaja Marko Lehenberg, jotka kertoivat kaupungin uudesta yritys- ja elinkeino-ohjelmasta. Ohjelma on vielä valmisteluvaiheessa, joten tilaisuudessa esitetty versio toimii ohjelmaluonnoksena.

Yritys- ja elinkeino-ohjelman taustalla on kaupungin kuluvana vuonna tehty strategiatyö. Sen tarkoituksena on linjata ja suunnata tarkemmin yrityksiin liittyvää toimintaa, ja sen tavoitteena on toteuttaa kaupungin strategiaa tukemalla yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua, työpaikkojen syntymistä ja yritysten kaupungissa tuottamien palveluiden kehittymistä tulevaisuudessa.

Palviainen esitteli myös yritysten liiketoimintaympäristön keskeisiä muutoksia, joihin vaikuttavat kilpailu osaavasta työvoimasta, yrityksiä ja ihmisiä ohjaava vastuullisuus ja kestävä kasvu, kaupungistuminen, teknologisen murroksen kiihtyminen, työn ja yrittäjyyden uudet muodot ja kasvuyrittämisen tärkeys sekä kansainvälisyyden merkityksen kasvu.

Yritys- ja elinkeino-ohjelman valmisteluvaiheessa on tehty myös yrityshaastatteluja, joiden pohjalta painotuksia jatkotoimenpiteisiin ovat muun muassa yritysten näkyvyyden ja yritysimagon rakentaminen, keskustan ja logististen yhteyksien kehittäminen, nykyisten yritysten pitäminen ja uusien houkuttelu ja synnyttäminen, kansainvälistymistä ja kasvua tukevien palveluiden ja rahoituksen saaminen sekä toimitilojen, työntekijöiden ja tonttien saatavuus. Myös aktiivinen ja konkreettinen yhteistyö eri sidosryhmien välillä nähdään tärkeänä.

Yritysten moninaiset mahdollisuudet hankinnoissa ja tapahtumissa

Kaupungin ja Mestaritoiminnan yhteisessä hankinta-infossa hankintapäällikkö Petra Pantsar ja Mestaritoiminnan projektipäällikkö Hanna Pölkki kertoivat hankinnoista ja hankintaperiaatteista. Esityksessä kannustettiin rohkeasti yrityksiä olemaan yhteydessä kilpailutuksiin ja hankintoihin liittyen.

Tapahtumatuotannon asiantuntija Erika Poikolainen puolestaan esitteli kaupungin Kestävät tapahtumat -hanketta, jonka aikana rakennetaan yhdessä tulevaisuuden kestävien tapahtumien tuottamisen malli Järvenpäähän. Tavoitteena on mallin avulla lisätä tapahtumien määrää samalla kun niiden negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset vähenevät. Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta ajalle 1.3.2022–31.5.2023.

Esityksessä mainittiin myös lokakuun viimeisenä viikonloppuna 28.–30.10. järjestettävästä Valoa Jäkessä -valotaidetapahtumasta ja yritysten mahdollisuudesta olla tapahtumaviikonlopussa mukana sekä kerrottiin yleisesti yritystoiminnan hyödyntämisestä tapahtumien yhteydessä.

Tilaisuuden päätti yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo puheenvuorollaan kaupungin yrityksiä tukevista toiminnoista ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista.

Esitysmateriaalit:

Business Järvenpään yrittäjätilaisuus – kaupungin yritys- ja elinkeino-ohjelma -tallenne (katsottavissa kahden viikon ajan ke 5.10. asti)

Jaa juttu: