Viheralueet ja puistot

Rakennetut puistot, kuten keskustan Rantapuisto, ja luonnontilaisemmat puistometsät kuuluvat oleellisesti Järvenpään luonnonläheiseen kaupunkiympäristöön.  Viihtyisissä puistoissa ja viheralueilla voit virkistyä, ulkoilla ja harrastaa. Toiminnallisuutta vapaa-aikaan voit hakea leikki- ja koirapuistoista sekä lukuisista ulkoliikuntapaikoista.  Liikenneviheralueet lisäävät liikenneturvallisuutta ja raikastavat kaupunkikuvaa. Myös kaupungin kiinteistöjen pihat ovat osa viherympäristöjä, ja niitä hoidetaan laadukkaasti.

Viheralueiden hoidosta ja ylläpidosta vastaa kaupungin ylläpito- ja huoltopalvelut, urakoitsijana Alltime Oy.

Viheralueiden ja puistojen kunnossapitoa koskevat palautteet tulee ilmoittaa kaupungin sähköisen asiakaspalautekanavan kautta.

Liikunta- ja ulkoilupaikoista löydät tietoa vapaa-ajan ja harrastamisen sivuilta ja luonnonsuojelualueista luonnonsuojelun sivuilta.

Jaa juttu: