Monimuotoinen itse- ja yhteisöohjautuvuus

Mistä itse- ja yhteisöohjautuvuudessa on kysymys? 

Kuntatyössä on meneillään murros, jonka myötä hallinto, prosessit ja päätöksenteko on päivitettävä. Hierarkkinen johtamiskulttuuri ja hallintolähtöinen työn organisointitapa heikentävät sujuvaa yhteistyötä ja palveluntuotantoa. Kankeat toimintamallit eivät jousta asiakastarpeen tai toimintaympäristön muutosten mukaan.

Tästä johtamisen ja organisoitumisen murroksesta olemme lähteneet rakentamaan järvenpääläistä itse- ja yhteisöohjautuvuutta. Toteutimme Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen, jonka tuloksena syntyi paljon oppeja ja käytännön työkaluja työyhteisöjen tueksi.

Hankkeen tulokset kiteytyvät muuttuvan johtajuuden ja uusien organisoitumisen tapojen ympärille. Punaisena lankana on ajatus, jonka mukaan johtajuus ei ole pelkästään johdon, päälliköiden, esihenkilöiden tai tiimivastaavien työn tulosta. 

Järvenpäässä ajatellaan, että johtajuus on joukkuelaji, ja yhteisöohjautuvuudessa onnistuminen on yhteisten ponnistelujen tulosta.

Järvenpään kaupunki on kokeilunhaluinen kaupunki. Monimuotoista itseohjautuvuutta omassa arjessaan ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan kirjasto, Järvenpään Yhteiskoulu sekä osaamis- ja työllisyyspalvelut. Hankkeen tulokset on koottu viestintätuotteeksi, ja siinä kuvataan julkiselle sektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä. Tästä voit tutustua tarkemmin Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen kuvaukseen.

Pakka sekaisin? -keskustelukortit työyhteisöille

Pakka sekaisin? -keskustelukortit tarjoavat tiimeille ja työyhteisölle mahdollisuuden keskustella yhteisöohjautuvuudesta eli vertaispohjaisista toimintamalleista ja yhdessä johtamisesta.  Muutos kohti yhteisöohjautuvuutta ei onnistu ilman yhteistä keskustelua, havahtumista ja mielikuvien muutosta. Keskustelukortit auttavat konkretisoimaan, mistä yhteisöohjautuvuudessa on kysymys.

Keskustelukortit pohjautuvat Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -e-kirjan teemoihin. Korttien ilmeestä ja toteutuksesta vastaa Keva, jonka oppimisympäristöön ne tulevat.

Jos siis tuntuu, että tällä hetkellä tiimin tai johtajuuden pakka on sekaisin, sen voi onneksi järjestää uudelleen. Korttipakan 6 teemaa ja 18 korttia tarjoavat mahdollisuuden tulla tietoiseksi ja ihmetellä ääneen yhteisiä asioita, joita ei voi muuttaa, jos ei niistä ensin puhuta. Kortteja voi hyödyntää tiimin kehittämispäivässä tai palaverissa ja käyttää myös parityöskentelyssä tai itsereflektion välineenä. Kortit voi tulostaa ja taittaa pöydälle tai jakaa sähköisesti.

Varhaiskasvatus yhteisöohjautuvuusmatkalla

Yhteistyöstä yhteiseen työhön -kirjan tarkoitus on synnyttää keskustelua ja pohdintoja siitä, mitä varhaiskasvatuksen arki tänä päivänä on, ja miten päiväkodit työpaikkoina on järjestetty edistämään perustehtävää eli lasten kasvatusta ja opetusta.

Kirja tarjoaa tiiviin tietopaketin, joka auttaa sinua nopeasti hahmottamaan mistä yhteisöohjautuvuudessa on kyse. Sen esimerkit kertovat, kuinka työntekoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa eli varhaiskasvatuksessa voi hahmottaa vertaispohjaisena toimintana. Kirjan avulla voit syventää omaa ymmärrystäsi uudenlaisista työn organisoinnin mahdollisuuksista ja saada perspektiiviä käynnissä olevaan varhaiskasvatuksen yhteisöohjautuvuushankkeeseen.

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -e-kirja

Kuntatyössä on meneillään murros, jonka myötä hallinto, prosessit ja päätöksenteko on päivitettävä. Hierarkkinen johtamiskulttuuri ja hallintolähtöinen työn organisointitapa heikentävät sujuvaa yhteistyötä ja palveluntuotantoa. Kankeat toimintamallit eivät jousta asiakastarpeen tai toimintaympäristön muutosten mukaan.

Tästä johtamisen ja organisoitumisen murroksesta lähdimme rakentamaan Työsuojelurahaston tukemana Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -e-kirjaa. Kirjan sisällöt kiteytyvät muuttuvan johtajuuden ja uusien organisoitumisen tapojen ympärille. Punaisena lankana on ajatus, jonka mukaan johtajuus ei ole pelkästään johdon, päälliköiden, esihenkilöiden tai tiimivastaavien työn tulosta. Järvenpäässä ajatellaan, että johtajuus on joukkuelaji, ja yhteisöohjautuvuudessa onnistuminen on yhteisten ponnistelujen tulosta:

”Yhteisöohjautumisessa on kyse siitä, miten me yhdessä ohjaudumme oikeaan suuntaan – ei pelkästään siitä, miten me yksilöinä suoriudumme.”

Kirjaan on koottu teemoja ja sisältöjä, joiden avulla on mahdollista rakentaa uudenlaista ajattelua ja toimintakulttuuria tulevaisuuden organisaatioihin. Toivomme kirjasta olevan hyötyä eri tyyppisille kunnille ja kaupungeille, jotka ovat käynnistämässä kehittämistyötä tai jo lähteneet liikkeelle. Antoisia luku- ja oivallushetkiä!

E-kirja:

E-kirjan pdf-versio:

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -virtuaaliseminaari

Marja Hintikan emännöimä Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus – virtuaaliseminaari järjestettiin 28.3.2022. Seminaaritallenteen voit katsoa yllä olevasta linkistä.

Tilaisuudessa kuultiin kuntatyön murroksesta, muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista sekä Järvenpäässä toteutetusta Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeesta hankkeen pilottiyksiköiden työntekijöiden kertomana.

Lisäksi tilaisuudessa Renesans Consultingin organisaatiokonsultti Perttu Salovaara ja Järvenpään kaupungin HR-kehittämispäällikkö Kati Toikka esittelivät Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -julkaisua.

Seminaarissa olivat keskustelemassa tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta, emeritusprofessori Risto Harisalo Tampereen yliopistosta ja työnantaja-asiakkuus ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki Kevasta.

Oheisesta pdf:stä löydät Kati Toikan ja Perttu Salovaaran puheenvuoron liittyen hankkeesta tuotettuun e-kirjaan:


Luodaan yhdessä parempaa työelämää, jossa henkilöstö voi hyvin ja kaupunkilaiset saavat hyvää palvelua!

Jaa juttu: